Scroll Top
Nils Amblis vei 4, 2380 Brumunddal

Ordbok foto

Fotoordbok med ord, uttrykk og begrep forklart på norsk med Wikipedia som kilde:

110 film
Etterfulgt av den enorme suksessen til 126 »Instamatic» systemet, introduserte Kodak 110 filmen i 1972. Både som sort/hvit, fargenegativ og lysbildefilm. Basert på 126 filmens enkle prinsipper og en forbedring av filmteknologi, førte til at langt bedre bilder kunne lages fra 16mm filmen. I tillegg til at kassetten var mindre. Kodak lagde helt enkle 110 kompaktkameraer og søkerkameraer med lyssterke objektiver. Enkelte produsenter kom med speilreflekssystemer i 110 format!


120-film
Standardfilmtypen for mellomformat. Består av en lang papirremse med en kortere filmstripe festet med tape. Det hele er viklet opp på en plastspole. Baksiden av filmen er alltid beskyttet av papiret, slik at en kan bruke kameraer med vindu i baklokket for å se hvor langt man skal trekke frem.
Filmen er omtrent 6cm bred. Den har ingen huller som på 35mm, og er altså avhengig av å trekkes inn på en spole. Derfor spoles heller ikke 120-film tilbake, men helt over på opptaksspolen. Den gamle kjernen flyttes over på opptakssiden, for å ta imot neste film.


127-film
Filmtypen for lite mellomformat. Består av en lang papirremse med en kortere filmstripe festet med tape. Det hele er viklet opp på en plastspole. Baksiden av filmen er alltid beskyttet av papiret, slik at en kan bruke kameraer med vindu i baklokket for å se hvor langt man skal trekke frem. Det er trykket nummer på papirbaksiden som holder orden på antall bilder.
Filmen er omtrent 4,5 cm bred. Den har ingen huller som på 35mm, og er altså avhengig av å trekkes inn på en spole. Derfor spoles heller ikke 127-film tilbake, men helt over på opptaksspolen. Den gamle kjernen flyttes over på opptakssiden, for å ta imot neste film.
127-fim ble typisk brukt på gamle foldingkamera, eller kompakte to-øyde speilrefleks.
Negativstørrelsen var 4×4 cm eller 4×6 cm avhengig av kameratype og ga en herlig billedkvalitet i et kvalitetskamera som feks 4×4 Rollei, sammenlignet med 35mm kamera.


135
Film, 24 x 36 mm


18% grå
18% grå betyr en gjennomsnitts reflektert lysmåling basert på at de fleste håndholdt eksponeringsmålere og kameralysmålere er kalibrerte til å registrere samtlige reflekterte lystoner til en neutral, middels grå, dvs 18% reflektert lys. En Kokak Gray Card, dvs »neutral grå» er åltså konstruert til å reflektere 18% lys fra et gjennomsnitts lysskilde som ikke er preget av enten for sterke lys eller for mørke partier.Et bilde der toneskildringen er viktig skal som vanlig bli eksponert etter den circa 18% grå metoden. I motsetning til neutral grå vil en for eks. helt hvit gjenstand reflektere som vanlig 90%lys,dvs 5 ganger 18% (5 blenderåpninger).Eller for å si det enklere:
En 18% gråplate reflekterer nøyaktig 18% av alt lys som faller inn på den, uavhengig av lyskildens type, lysets intensitet, farge o.l.

Den er nyttig fordi de fleste lysmålere er kalibrert til å »tro» at alle motiver reflekterer nettopp 18% av innfallende lys. Årsaken til dette er at mange vanlige naturmotiver med grønt gress, trær, blå himmel osv. gjennomsnittlig reflekterer 18%.

Hvis man måler lyset mot noe som reflekterer mer eller mindre enn 18%, vil bildet bli henholdsvis under- eller overeksponert hvis man ikke kompenserer eksponeringen i forhold til lysmålerens anvisning.

Holder man derimot en 18% gråplate foran motivet, (i samme belysning, selvfølgelig), måler lyset mot den, og stiller inn kameraet etter dette, får man en »korrekt» eksponering. Men ikke nødvendigvis optimal i forhold til motivets kontrastomfang, ønsket resultat osv.


220 FILM
220 FILM ER DOBBELT SÅ LANG SOM 120 FILM FOR MELLOM FORMAT220-film er mellomformatfilm. Den er dobbelt så lang som 120-film. Dette får plass på rullen ved at dekkpapiret er festet til endene av filmen. Slik film kan altså ikke brukes i kameraer med luke på baksiden.

Se ellers 120-film


5-finger metoden
1. Bestem eksponeringen ved å holde hånden i skyggen og måle på den.

2. Bestem fremkallingstiden og den filmfølsomhet (EI) du skal bruke ved å måle hånden i solen, og se hvor mange blendersteg som skiller målingen i skyggen. Pluss på fem til denne verdien.

3. Er summen mindre enn seks og en halv blendersteg: les i plusskolonnen for å få frem ev. korrigering av filmfølsomheten og fremkallingstid.

4. Er summen mer enn syv og en halv: les i minuskolonnen.

5. Er summen omkring syv: les i normalkolonnen.

6. Eksponer og noter fremkallingstid som skal brukes.


8mm
Film brukt til levende bilder. 8 mm står for den totale bredden av filmen. 2 typar:
Den eldste, Dobbel-8, var 16mm-film som vart filma »begge vegar» og kløyvt langsetter etter framkalling.
Super-8 hadde mindre perforeringshol og ein fekk dermed større biletflate. Selt som stum- og lydfilm.


Abstrahere
Trekke noe fra. Se bort fra uvesentlige detaljer og få en klarere oppfattelse av situasjon, bildet, matematikkoppgaven, etc.kanskje bare en liten detalj. kan være vanskelig å se hva detaljen er i sammenheng med.


Abstraksjon
Du går vekk i fra hovedmotivet såppas mye at det nesten ikke er gjennkjennelig


Abstrakt
Abstrakt kunst kaller man en av de kunstretningene som utviklet seg på begynnelsen av 1900-tallet. At et bilde er abstrakt, betyr at det ikke består av noen gjenkjennelige gjenstander eller skapninger. Maleriene inneholder gjerne sterke farger og geometriske former.

Kunstnere innenfor denne retningen ønsket at formene og fargene i seg selv skulle uttrykke bildene, og mente at disse hadde sin egen kunstneriske verdi uten at maleriene trengte å ligne på noe bestemt.


ADI
Advanced Distance Integration; det nye blitzmålesystemet fra Minolta, først introdusert med Dynax 7.

ADI er et tillegg til vanlig TTL-måling som skal gjøre det enda vanskeligere å eksponere blitzbilder feil.

Vanlig TTL måler mengden lys som reflekteres fra filmflaten under eksponeringen. Når tilstrekkelig mengde lys er målt, kuttes strømmen til blitzrøret. TTL er siste trinn i ADI-målingen.

Like før bildet tas sender en ADI-kompatibel blitz ut ett eller flere korte testblink som måles av en flerfelts lysmåler i kameraets prismehus. Dette måler gjenstandens refleksjonsverdi med blitz i forhold til refleksjonsverdien uten blitz.

Samtidig innhentes avstandsinformasjon fra et ADI-kompatibelt objektiv. Kameraet vet derfor hvor langt det er til det fokuserte motivet, og hvor i bildet motivet befinner seg.

All denne informasjonen sammenholdes nå med det kjente ledetallet til blitzen, og den siste justeringen skjer som sagt med en 4-felts TTL-måling under selve eksponeringen.

Systemet krever at kamera, blitz og objektiv er ADI-kompatible, og Minolta setter en D bak typebetegnelsen på disse (ikke kameraene).

Så langt jeg kan skjønne er dette nokså likt Nikons 3D balansert utfyllingsblitzmetode. Systemet vil bare fungere under visse forutsetninger:
a)
Objektivet kan ikke ha lysreduserende filter
b)
Blitzen kan ikke ha fargefiltre eller spredeforsatser
c)
Blitzens reflektor må stå rett forover, ikke vris eller vippes
Under alle disse forutsetningene vil ledetallsverdien for blitzen være ubrukelige.

Minoltas blitzmålesystem var forøvrig meget godt uten ADI også…


AE
AE = Auto Exposure. Altså automatisk eksponering. Kameraet stiller inn lukker og/eller blender selv. Les bruksanvisningen til kameraet ditt for å finne ut hvordan dette fungerer.


AE-L
Auto Exposure Lock, dvs låsing av lysmåleren. Kjekt når du vil komponere bildet etter å ha målt lyset.


AF-L
Auto Focus Lock, dvs låsing av fokus. Hvis du vil komponere bildet etter at du har fokusert.


AF-S
AF-S er den betegnelsen Nikon brukes på autofokus-objektiver der fokusmotoren bruker ultralyd-vibrasjoner som drivkraft for autofokusen. Dette gir hurtigere og (nesten) lydløs autofokus.
Canon bruker betegnelsen USM om slike objektiver, Sigma HSM og Pentax SDM.AF-S er raskere autofokus enn AF


Agfa Viradon
Agfa Viradon
The metallic (black) print silver is converted to a single-color image by toning processes. The print silver is either replaced with colored metals, or colored metal compounds accumulate on the silver grains. Toned photographs are especially durable with long storage lives, because these silver compounds are less subject to breakdown by environmental factors.

Only photos which are correctly exposed, developed to specification, fixed in really fresh fixer and well washed are suitable for toning. In principle any black and white paper can be toned, however warm tone papers produce the best results. Toning can be either direct or indirect. Direct toning converts the silver image to a different silver compound in one operation.

With indirect toning the prints have to be bleached first. A new image is produced in a second bath, but it consists of a differently colored silver compound. The simplest method is toning with VIRADON. It has the advantage over other toning solutions of not affecting the contrast of the prints. In some cases the prints have to be exposed slightly darker.


AI
Kunstig Intelligens (AI/KI). Et programs evne til å ressonere/tenke/oppføre seg lik et menneske (basert på Alan Turings test).
Fortsatt debatt om AI er mulig.


airy-disk
På grunn av bølgenaturen av lys, blir lyset som passerer gjennom åpningen(aperture) diffraktert, og diffraksjonen øker ettersom åpningsstørrelsen minker.

Det resulterende diffraksjonsmønsteret av en ensartet illuminert sirkulær åpning har en klar region i senteren, som kalles »Airy disc»(luftig skive) eller »Airy pattern»(luftig mønster), som er omgitt av konsentriske ringer. Diameteren av denne skiven forholder seg til bølgelengden av den illuminerende belysningen og størrelsen (f-verdien) av den sirkulære åpningen(aperture).Airy disk er kalt opp etter oppdager George Biddel Airy, britisk vitenskapsmann og astronom på 1800-tallet. Det har således intet med »luftig» å gjøre, den slutningen er nok tmmelig luftig.


ais
Betegnelse på Nikon-optikk som har Ai-kobling og som er beregnet for bruk med blenderautomatikk.
Til tross for at Nikon ynder å hevde at Nikon er baklengskompatibel eksisterer det i virkeligheten en mengde varianter og tilpasninger av Nikons F-fatning. Ai-optikk har utfresninger på blenderringen som overfører informasjon om blenderens innstilling til kameraets lysmåler. Disse objektivene kan brukes med blenderautomatikk og programautomatikk, men blenderlamellenes utslag er ikke presise. Kameraet må derfor foreta en korreksjon av eksponeringstiden etter at det foretar en omtrentlig nedblending av objektivet. Det blir med andre ord en semi-automatikk lik den Chinon lanserte i sin tid.
AiS har et annet utslagsforhold mellom nedblendingshendelen og lamellene, og kameraet kan derfor gi en riktig nedblending med en gang. Blant annet er alle Nikon E- objektiver AiS, men også mange Nikkor-objektiver er i denne utgaven. Verdien på disse er høyere enn tilsvarende som ikke er AiS. Kjennetegnet på AiS er en spesiell utfresning i fatningen, den ser ut som om en mynt har freset ut et sirkelformet hakk vertikalt inn i fatningen ca en millimeter dypt. Egne følere i kameraer som kan fungere med blenderautomatikk (f.eks FA), har en tapp på fatningen som kjenner etter om det er en AiS eller en simplere utgave montert på, og velger riktig eksponeringsteknikk deretter.
Alle AF-Nikkor er selvsagt AiS-kompatible.


Akt
Bildet av en naken person, gjerne på en kunstnerisk måte. Må ikkje forbindes med pornobilder.


Akt
Bildet av en naken person, gjerne på en kunstnerisk måte. Må ikkje forbindes med pornobilder


Akt%20
aktfoto


AL-SERVO
Funksjon hos EOS 1 / EOS 1N kamerahus. Kameraet fokuserer kontinuerlig og tar bildet når du trykker inn utløseren selv om motivet muligens ikke er i fokus. Fokuseringen fortsetter også under eksponeringen av bildet. Vanligvis fokuserer kameraet på motivet, låser autofokusen før filmen eksponeres. Her låses altså ikke fokuseringen. Fint for å ta (serie)bilder av ting i hurtig bevegelse som i sport osv.Også Canons EOS 350D og 20D har nå denne funksjonen. Optimalt for sportsfotografering.Korreksjon: Den korrekte betegnelsen er AI=ai servo der AI står for »artificial intelligence». For en mer inngående forklaring se: http://www.shutterfreaks.com/Tips/CanonAIServo.html


algoritme
Beregningsmodell.
Fotokameraer bruker algoritmer til å beregne sannsynlig eksponeringsverdier på grunnlag av informasjon fra flere lysmålerfelter, autofokus-sensorer, data fra objektiver, blitzer, filmens DX-koder etc.
Det benyttes også algoritmer for å beregne hastigheten på fokusmotoren når prediktiv følgefokus er aktiv.Algoritme er en fellesbetgnelse på et sammensatt sett av instrukser til en prosessor.
Med andre ord, et dataprogram


APO-objektiv
En linse som er korrigert for kromatisk og sfærisk aberration.For mer informasjon, se definisjonen på »Apokromatisk objektiv».


Apokromatisk objektiv
Et objektiv hvor tre farger samles i et og samme fokalplan. I et slikt objektiv er fargefeilene meget små, og en har eliminert den blå ringen som kan oppstå rundt lyssterke stjerner ved akromatiske objektiver (s.d.). Refraktorer (linsekikkerter) med apokromatiske objektiver er kostbare, men gir svært kontrastrike og skarpe bilder, og må regnes blant de aller beste teleskoptyper. Imidlertid er det i praksis for dyrt og vanskelig å fremstille slike teleskoper med særlig stor åpning. Det tradisjonelle apokromatiske objektiv har tre linser. Nye glasstyper har imidlertid ført til at tolinsede konstruksjoner kan ha en tilsvarende høy korreksjonsgrad.


APS
Forkortelsen står for Advanced Photo System og er det nye fotosystemet fra Kodak.
Med APS kan du bytte film midtveis bla.bla.blaAdvanced Photo System
Betegnelse på et nytt amatørfilmsystem som er enklere, sikrere mer fleksibelt enn vanlig 135-film. Filmen er en tradisjonell film som skal fremkalles med kjemikalier og kopieres på vanlig måte. Kassetten er imidlertid mindre og har innebygget noen sikkerhetsdetaljer. Man kan blant annet ikke putte inn filmen på feil måte, og man kan ikke bruke samme film flere ganger. Man har dessuten mulighet for fritt å velge mellom tre ulike bildeformater underveis, og på enkelte kameraer kan man bytte film før den er ferdig eksponert og sette den tilbake ved en senere anledning.
Filmen har et magnetskikt som lagrer informasjon om eksponeringen. Informasjonen brukes av kamera ved mid-roll change (mrc) slik at filmen fortsetter der den sist ble tatt ut. Denne informasjonen brukes dessuten av laboratoriet for å lage bildet i riktig format, printe dato og tidspunkt for eksponeringen, samt eventuelle titler, mm.

Kodak bruker ikke betegnelsen APS overhodet, men holder seg konsekvent til sitt eget merkenavn »Advantix».APS har MINDRE negativformat enn 135mmm
OBS! Dette har virkning på skarphet, kvalitet ved forstørringer, Mer grovkornet ved høyere ISO.
Kodaks ULTRA 135mm er en 400ISO film, MEN på APS er det en 200ISO film pga at 400ISO APS film gir for grove korn, spesielt ved panoramabilder…
APS = Amatørformat. Ingen »proffe» eller »semiproffe» bruker dette utstyret…APS bruker et fast avsatt område for hver eksponering… Dette gjør at i »portrett»-modus eksponeres ikke filmen helt ut i sidene, og i »super-panorama»-modus eksponeres ikke filmen helt ut i høyden (dvs. færre »linjer» å hente info fra ved forstørring)…Hele negativflaten eksponeres helt ut i sidene og i høyden selv om portrett eller panorama velges. Bildet beskjæres i laben. Bildene kan etterbestilles i andre format enn det som var valgt da bildet ble tatt.Ved bruk av diasfilm kan du kun bruka H-format.


Artphoto/kunstfoto
Det generelle utrykket kunst og det mer spesifikke kunstfoto er mye diskutert men sjelden klart definert. Det er denne uklarheten som trolig er opphavet til tidstypiske utsagn som at »kunstfoto er alt som blir vist på utstillinger» og »kunst er det som opphavsmannen kaller kunst».

Det er imidlertid få bilder som opprinnelig ble utstilt under merkelappen kunst, som fortsatt vil få bære denne benevnelsen når historien gjør sin dom. På den annen side kan bilder som først ble presentert som rent brukshåndverk, senere finnes å være kunst. Kunst har et krav på seg at det skal være nyskapende på en slik måte at den utvider vår kollektive erkjennelse.

Den nye erkjennelsen nås enten i utforskningen av motivet, i utforskningen av forholdet mellom medium og tilskuer, eller i utforskningen av skapelsesprosessen.

Det er et krav at et kunstfoto skal ha en underliggende tanke. Men det at bildet har en slik tanke er ikke i seg selv nok. Tanken må være av slik at den hever seg over det rene håndverk og det allerede kjente, og løfter vårt kollektive erkjennelse et hakk opp.


ASA
Forkortelse for American Standards Association. Ble tidligere brukt som betegnelse for en films følsomhet/hastighet. Erstattet av den nye standarden ISO som har fått de samme verdiene som ASA hadde.Se ISOTidligere ASA (American Standard Assosiation) og DIN (Deutsche Industri Normen) er slått sammen til ett fellesbegrep…ISO (International Standard Assosiation)
Tidligere ASA 100 og DIN 21 heter nå ISO 100/21.


aspherical
På norsk asfærisk: Ikke sfærisk.
De fleste vanlige linser (altså enkeltlinser, ikke hele objektiver…..) er sfæriske, dvs. den (de) buede overflaten(e) er del av en kuleflate.

På en asfærisk linse avviker de buede overflatene fra kuleformen. Dette gjøres for å korrigere optiske feil som oppstår i vanlige linser.

Asfæriske linser er vanskeligere å lage (slipe), og var tidligere kun å finne i dyre kvalitetsobjektiver.
Moderne materialer (plast….) og produksjonsmetoder har gjort a. linser tilgjengelige også i rimelige objektiver.


Avtonet gråfilter
Filter som er jevnt grått i den ene kanten og blir gradvis lysere mot den andre kanten til helt fargeløst. Det finnes forskjellige mørkhetsgrader, og også avtonete filtre i andre farger, f.eks. blå og gyldne. Filteret er beregnet til å settes i en filterholder som skrus på foran objektivet og brukes til å utjevne store kontrastforskjeller i motivet, f.eks. hvis himmelen er veldig lys i forhold til forgrunnen.


barryttpapir
et gammelt tykt papir som skal bruge dobbelt så lang tid til at tørre end normalt papir. Gevinsten er hamrende flotte toner.En kopi på Baryttpapir holder mye lengre (100 år) enn kopier på vanlig pair.


Batterigrep
Et batterigrep til digitale speilreflekskameraer inneholder plass til et ekstra batteri, slik at kameraets batterikapasitet dobles. Batterigrepet monteres vanligvis enkelt under kameraet, som regel med en skrue som går opp i stativfestet. Batterigrepet har gjerne også ekstra utløser, slik at kameraet enklere kan benyttes vertikalt. I tillegg har batterigrepet en del andre kontrollere, samt ofte muliget for fjernkontroll. Batterigrep fins å kjøpe til de fleste, digitale speilreflekskameraer, både fra kameraprodusenten og andre. De fleste kameraer i proffklassen i dag har batterigrep innebygd fra fabrikk. (Canon 1D-serie, Nikon D4 o.l.) Et kamera blir en del tyngre med batterigrep.


bilder
Kjekt resultat av fotografering.Samling av grafiske rasterpunkter som fyller det hullet som blir igjen til slutt, etter at teksten er lagt på i avisene.


bilder eller tegninger
Bilder kan tas med et kamera. En tegning lages med f.eks. blyant.


Bildevinkel
Største dekningsvinkel for et objektiv. Måles i grader diagonalt over bildeplanet. F.eks har småformat 45mm ca 50 grader bildevinkel, mens 28mm har ca 75 grader.


binomialkoeffisient
Binomialkoeffisient er definert som antall k-delmengder (uordnet uten tilbakelegging) som kan taes ut av en n-mengde. Skrives ofte som <table><tr><td rowspan=2><font size=+3>(</font></td><td>n</td><td rowspan=2><font size=+3>)</font></td></tr><tr><td>k</td></tr></table>
Utregningen er <font size=+1>n!/(k!(n-k)!)</font>


blender
Se blenderåpning.Blenderen spesifiseres som f-verdi og angir størrelsen på åpningen som slipper lyset gjennom objektivet. Jo høyere blenderverdien er, jo mindre er selve åpningen, mens et lavere tall betyr større åpning.


Blenderåpning
Blenderåpningen er objektivets »iris», og har til oppgave, sammen med lukkeren, å regulere den mengde lys som skal slippe inn til filmen.

Blendertallet eller f-nr. angir størrelsen på blenderåpningen. De vanligste tallene er:
f:1 – f:1,4 – f:2 – f:2,8 – f:4 – f:5,6 – f:8 – f:11 – f:16 – f:22 – f:32

Blendertallet er et forholdstall og bregnes ut fra følgende formel:
brennvidde/blenderåpningens diameter

eksempel: brennvidden er 50mm
blenderåpningen er 35,7mm
50mm/35,7mm = 1,4

Siden blendertallet er et forholdstall angir et lavt tall stor blenderåpning, og et høyt tall angir liten blenderåpning.

Blenderåpningen er også bestemmende for dybdeskarpeheten.Å blende ned betyr mindre blenderåpning og større blendertall. Dess mindre blenderåpning, dess større dypdeskarphet (se dette).Det står:
»Blendertallet er et forholdstall og bregnes ut fra følgende formel:
brennvidde/blenderåpningens diameter

eksempel: brennvidden er 50mm
blenderåpningen er 35,7mm
50mm/35,7mm = 1,4 »

Jeg foreslår:
Blendertallet er et forholdstall og beregnes ut fra følgende formel:
Objektivets brennvidde innstilt på uendelig dividert på frontlinsens diameter

eksempel: brennvidden er 50mm
frontlinse er 35,7mm
50mm/35,7mm = 1,4
(dette gjelder kun på »ekte»/klassiske objektiv, zoomer og kraftige vidvinkler kjører optisk juks)Forholdet mellom blenderverdiene er halvering/dobling av flaten av objektivets lysåpningMerkelig nok skal blenderåpningen måles »innenfra», altså sett fra filmplanet. Frontlinsens størrelse har ingen betydning for blenderåpningen…Den sist foreslåtte måten å beregne blenderåpning (forholdstall), vil jeg kalle å beregne objektivets maksimale lysstyrke. Dette fordi det tas utgangspunkt i diameteren til objektivets frontlinse.Nevnte formel er aktuell kun når avstanden mellom sensor og adekvat linseelement er konstant. Høres det logisk ut..?…så forutsetninger for å utarbeide enhver formel, er fof å etablere konstanter, dernest forutsi variabler, som så ifh til hverandre utgjør en forholdsvis forutsigbar beregningsstyring… høres dette logisk ut..?


Blitz
Kort lysglimt i kameraets opptaksøyeblikk som forsterker lyset på bilde. Fargene kan bli noe blasse.


blitzsynk
Se blitzsynkronisering.


blitzsynkronisering
To eller flere blitzer går av samtidig trådløst ved hjelp av en »slave» eller ledning mellom blitzene.


bløtfokus
Dobbel eksponering der 1. eksponering er i fokus mens den 2. er ute av fokus, slik at en »bløt» effekt oppnås.


Bokeh
Japansk ord som beskriver formen på høylys i omåder ute av fokus.
Man ‘ser igjen’ formen på blenderen i disse høylysene.
Vanligvis er dette en pentagon, heksagon eller oktagon eller lignende, som kommer av henholdsvis 5,6 og 8 lameller.
Det ideelle er et helt rundt blenderhull, derfor etterstreber objektivprodusentene
flest mulig blenderlameller for å få rundest mulig høylys.

I vanlig bruk går Bokeh mer på jevnheten i overgangen mellom skarpt og uskarpt. Enkelte linsekonstruksjoner påstås å ha særlig god bokeh, uten at noen er enig om annet enn at mange blenderlameller ser ut til å hjelpe – og at speilteler har forferdelig dårlig bokeh.


booster
Av engelsk: forsterker
Tilleggsutstyr til enkelte lysmålere for måling av ekstra svake forekomster av lysbølger. For fotografiske lysmålere så og si ensbetydende med tilsats for å måle lyset direkte fra mattskiven på storformat- og mellomformatkameraer.


Bordstativ
Et kamerastativ av den mindre typen som er lette å ha med seg (f.eks i ryggsekken). Ideelt for fotografering med selvutløser eller bare som støtte for kamereaet.


Bounce flash
Soft BoxHører inn under indirekte belysning av motivet. Lyset fra blitsen sendes via en reflekterende overflate (hvit vegg, hvitt tak, reflektor etc.). Gir et lys med mindre kontrast. Reduserer også lysstyrken da noe av lyset »absorberes» i den reflekterende overflaten.


Bracket
støpsel»Brackets» er egentlig engelsk for parantes.
I fotosammenheng brukes gjerne uttrykket »Bracket exposure» om å helgardere seg under vanskelige lysforhold ved å ta flere eksponeringer; f.eks anbefalt eksponering + 1.trinn overeksponering +
1. trinn undereksponering.lite stativ til å feste blitzen til kameraet. Brukes for å få lengre avstand mellom blitzen og linsa for å unngå røde øyne, og til å holde blitzen rett over linsa i både horisontale og vertikale bilder for dermed å få mer »naturlig» lys.


Brennvidde
Brennvidde er ideelt sett avstanden fra en linse til fokuspunktet når det avbilder et punkt som er uendelig langt unna.

Det enkleste eksempelet er »brennglass» som brukes til å svi eller tenne på ting. Hvis lyskilden er langt unna (som solen) ligger brennpunktet i linsens fokus, og brennvidden er avstanden fra brennpunkt til linse.

Dermed skulle et kamera med én linse være like langt som brennvidden når objektivet er fokusert på uendelig. Moderne objektiver består imidlertid av flere linser som sammen utgjør én brennvidde. På den måten kan f.eks. teleobjektiver gjøres kortere enn brennvidden, og linsefeil rettes opp.
Når vi sier at brennvidden for en linse er avstanden fra brennpunktet til linsen, menes det fra brennpunktet til linsens optiske sentrum.

I linser brukes det forskjellige glass og plast- materialer med forskjellig tetthet.
Disse har også derved forskjellig brytningsindeks som også er med å bestemme objektivenes lengde.Avstanden i et objektiv langs den optiske aksen fra objektivets andre hovedpunkt til filmplanet, når objektivet er fokusert til uendelig.
Def. fra canons hjemmesider…
Forklare nærmere, noen?


bromidpapir
den vanligste formen for fotopapir som brukes til kopiering, kontaktkopiering eller forstørrelse av fotografiske negativer. Det er dekket med en emulsjon av sølvbromid som gir et svart/hvitt bilde.
Eit reint bromidpapir gjev ein kjølig og litt blåleg tone på kopien. Varmtonepapir (klorbromidpapir) er imidlertid like vanleg til forstørringsarbeid.
Sjå også kloridpapir og klorbromidpapir.


Bruntoning
Agfa Viradon
The metallic (black) print silver is converted to a single-color image by toning processes. The print silver is either replaced with colored metals, or colored metal compounds accumulate on the silver grains. Toned photographs are especially durable with long storage lives, because these silver compounds are less subject to breakdown by environmental factors.

Only photos which are correctly exposed, developed to specification, fixed in really fresh fixer and well washed are suitable for toning. In principle any black and white paper can be toned, however warm tone papers produce the best results. Toning can be either direct or indirect. Direct toning converts the silver image to a different silver compound in one operation.

With indirect toning the prints have to be bleached first. A new image is produced in a second bath, but it consists of a differently colored silver compound. The simplest method is toning with VIRADON. It has the advantage over other toning solutions of not affecting the contrast of the prints. In some cases the prints have to be exposed slightly darker.
http://www.agfaphoto.com/library/datasheet/chemicals/viradon.html


Bulb
Gjerne forkortet til bare B. Posisjon på lukkertidsvelgeren på de fleste gode speilrefleks- og rangefinder kameraer, som muliggjør langtidseksponeringer. Virkemåte: Lukkeren er åpen så lenge utløserknappen på kameraet er nedtrykt. Gjerne forkortet til bare B. Posisjon på lukkertidsvelgeren på de fleste gode speilrefleks- og rangefinder kameraer, som muliggjør langtidseksponeringer. Virkemåte: Lukkeren er åpen så lenge utløserknappen på kameraet er nedtrykt.


burn
Det motsatte av ‘dodge’.

I utgangspunktet et uttrykk brukt i det analoge mørkerommet, men nå også brukt i det digitale mørkerom.

En teknikk under eksponeringen av fotopapiret hvor en lar deler av papiret få mer lys. Dette gjør dette partiet av motivet mørkere.Slang for »burn-out». En hillbillymentalitet som innebærer å svi av mest mulig gummi på dekkene for så å produsere helseskadelig røyk til publikums store glede.


c-22 prosess
Utgått fremkallingsprosess


C-print
C-print betyr Chromogenic Print, eller ganske enkelt Color Print, i motsetning til f.eks. fargebilder i Dye Transfer. Chromogenic kommer fra gresk og betyr noe slikt som »gi farge liv». C-print er altså de fleste fargeprosesser og er nettopp et bilde fra en fargenegativ.
Ref: Norsk Museum for Fotografi – Preus Fotomuseum


cable release
Fjernutløser til kamera. Finnes i elektroniske utgaver som er som regel svært dyre og manuelle utgaver. Kameraavhengig.Det engelske uttrukket for snorutløser


Callier effekten
Callier-effekten (som forresten skal skrivast med bindestrek) er namnet på eit fenomen som oppstår når ein brukar ein såkalla kondensorforstørrar. I ein slik forstørrar vert alle lysstrålene fokusert av kondensorar, d.v.s. objektiv som ligg mellom lyskjelda og negativet. Lysstrålene er då nokså parallelle når dei treff negativet. Høglysa i negativet, d.v.s. dei områda med mest sverting, vil spreia lyset meir enn skyggepartia, d.v.s. dei områda med liten sverting. Resultatet vert at kopien får høgare kontrast (ca. 1/2 papirgradasjon) samanlikna med ein kontaktkopi eller samanlikna med bruk av diffust (ikkje retningsbestemt) lys.


camera
ordet betyr : mørkt rom, direkte oversatt blir det jo egentlig omvendt.
rom mørkt.


camera obscura
fotografi- og projeksjonsapparatets forløper. Den enkleste form, hullkameraet, bestod av en lystett kasse med et lite hull eller en linse midt på den ene veggen. Godt belyste objekter utenfor denne veggen avbildes inne i kassen på den motsatte, hvitmalte veggen. Bildet er omvendt.
Prinsippet har vært kjent siden oldtiden; det ble bl.a. brukt til astronomiske observasjoner. Fra 1558 brukt til avbildning av nærliggende gjenstander.


CCD-brikke
Charge Coupled Device. Bildesensor i digitalt kamera. Teknologi utviklet av Fujifilm.


center-weighted metering
Konsentrerer sensitiviteten til sentrum av søkeren.


Chrome
Chrome=lysbilde, diasChromatisk abberasjon


Close-up linse
Linse som monteres foran på objektivet som et filter. Det forstørrer, og brukes til macro-fotografering. Bedre en en mellomleggsring fordi lyset ikke forandres.


CMOS
CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor

Integrert krets med lysfølsomme punkter. Benyttes bl.a. som bildesensor i digitale kameraer.


CMYK
Fargesystem basert på fargene Cyan, Magenta, Yellow og Key (svart) I motsetning til RGB-fargemodellen, som brukes på dataskjermer, brukes CMYK til trykte medier. Pigmentene representerer energi som ikke er absorbert av en substans som f.eks. blekk eller maling (i motsetning til RGB som representerer energi utstrålt fra et lysende objekt).


Collage
Flere bilder som er satt sammen til en ny helhet.
De forskjellige bildene er gjerne limt på den samme overflaten. Bildene alene forteller kanskje en helt annen historie enn collagen gjør. Denne tekinkken har mye til felles med montasje. Eller montasje kan være en del av en collage.

*se montasje/montage


Coma
Coma er en type linsefeil som kan oppstå når et rundt lyspunkt ikke treffer vinkelrett på linsen. Dette kommer av at filmens avstand til brennpunktet i linsen ikke er kontant(i tilfelle så burde filmen ligge bøyd i en radius som er lik brennvidden). Når det runde lyspunktet (f.eks. solen) treffer filmen vil det avtegnes med form som en komet (derav navnet.


Converter
Se TeleconverterEn converter endrer brennvidde og/eller nærgrense til allerede eksisterende optikk. Det finnes convertere som utvider brennvidden (f.eks: x2) og etterhvert vidvinkel-convertere som korter brennvidden. Dette benyttes som en løsning om ikke eksisterende optikk rekker til enkelte opptak f.eks. langt unna eller for nært. Convertere kan ha mye for seg om man ikke ønsker å dra på lyssterk teleoptikk som f. eks. 300mm/f:2,8, men stjeler som regel en blender eller to av lyset. Billigere convertere kan ha en tendens til å redusere kvaliteten merkbart i enkelte kombinasjoner.


cosmic symbol
Russisk kameramerke. Solgt i Russland under et annet navn; Smena (New Generation). Laget av Leningrad Optical Works (LOMO).

Bilde av et slikt kamera: http://www3.pbase.com/image/671134/medium.jpg


Crosscopier
Cross processing innebär att diafilm framkallas i kemikalier avsedda för negativ film eller tvärtom. Ger förvrängda färger och förändrad kontrast.


crossing
crossing er diasfilm som er fremkalt og kopiert som en vanlig fargefilm. Fargespekteret blir »forvrengt» og du får lett utbrendte høylys. Gir en tøff effekt som en tid har vært populært i reklamebruk.
Skal prøve å legge inn ett crossing bilde under bildekritikk. Se: crossingEgentlig navn på prosessen er CROSSPROCESSING


CS-RAMME
CS-rammer en en type lysbilderammer som halvparten så tykke i forhold til konvesjonelle rammer. Dette gjør at man får plass til mange flere lysbilder i en lysbildekassett (som også må være av CS-typen). En annen fordel med CS-rammer og CS-kassetter er at rammene »sklis fast » i kassetten slik at selv om du snur den på hodet så detter ikke rammene ut.
For å bruke CS-kassetter må lysbildeapparatet støtte dette da det kreves litt finere mekanikk enn for konvensjonelle rammer.CS-rammene er mønsterbeskyttet av Agfa, og forkortelsen står for Compact Security system.


Cyan
Fargen »blå»!Fargen »blå»!Cyan og blå er da to vidt forskjellige ting…Hvis man reproduserer et fargebilde, bruker man bl.a. cyan (i tillegg til magenta(rød) gul og sort. Cyan er en nøytral lys blåtone.


D
Betegnelse på AF-Nikkor optikk som indikerer at optikken er kompatibel med det nye 3D Matrix blitzmålesystemet fra Nikon. D står trolig for Distance, og indikerer at optikken overfører avstandsinformasjon tilbake til kamera som benyttes under blitzdoseringen.D er vanleg nemning for densitet, d.v.s. svertingsgrad av fotografisk emulsjon. Vert målt med eit densitometer.Fra Interfotos sider:

D=Avstandsinformasjon

D-type og G-type Nikkor objektiver overfører avstandsinformasjon til AF Nikon kamerahus. Dette muliggjør 3D Matrix lysmåling og 3D multisensor balansert utfyllingsblitz.

Bemerk: D-type og G-type Nikkor objektiver overfører avstandsinformasjon til følgende kameraer: Eksponeringsautomatikk: F5, F100, F90x, F80, F70, F65, F60, F50, Pronea S, Pronea 600i og D1-kameraene. Blitzstyring: F5, F100, F90x, F70 og D1-kameraene.


D log/E
Det korrekte uttrykket skal vera D-Log E og ikkje D log/E. Dette er eit uttrykk som vert brukt i sensitometrien, og der D står for densitet (d.v.s. sverting) og E står for eksponering. Framstilt grafisk viser D-Log E-kurven samanhengen mellom eksponeringa (uavhengig variabel) og svertingsgraden (avhengig variabel) av ein fotografisk emulsjon.


DA
Betegnelse for objektiver designet for PENTAX digital speilrefleks kamera. Disse objektivene er ikke kompatible med 35mm film speilrefleks kamera.


DA*
Betegnelse for objektiver designet for PENTAX digitale speilrefleks kamerar. Bruker «Supersonic Motor» teknologi og er ekstra sikret mot vær og støv.

Disse objektivene er ikke kompatible med 35mm film speilrefleks kamera.


daguerreotypi
Et fotografisk bilde på forsølvet kobberplate, første offisielt anerkjente fotografiske teknikk, som i 1939 ble innkjøpt av den franske stat. Ble utviklet av Louis Daguerre på grunnlag av eksperimenter utført sammen med Joseph Nièpce (franskmannen som i 1827 tok historiens første fotografi).


daguerrotypi
Daguerreotypiet ( 1839-1860) var den første fotografiske teknikk som ble offentliggjort. Daguerreotypiet består av en sølvbelagt kopperplate som etter eksponering ble fremkalt i kvikksølvdamp. Daguerreotypiet har en speilende overflate og det positive bildet er kun synlig når platen reflekterer en mørkere flate.

Daguerreotypiene ble montert i rammer som var utformet som esker med passepartout og glass. Daguerreotypiene kunne ikke kopieres da de ble laget ved en direkte positiv teknikk – hvert eksemplar er derfor unikt. Å bli fotografert på denne tiden var forbeholdt det bedrestilte borgerskap.

Daguerotypiet var også speilvendt.


Den blå time
Også kalla skumringstimen.En nøyaktig oversikt over når den blå time er uansett sted på kloden sjekk: http://www.skycalendar.com/skycal/index.htmlEn tid på dagen da luften ute ofte ser blå ut.


Densitometer
Densitometri: tetthetsmåling, måling av tettheten i stoffer.

Densitometer er en måleinstrument (ikke bare for trykkrelaterte saker men også innenfor medisin bla.)

»Photo-electric device used for measuring and controlling the density of the ink on the printed form.»

Se følgende norske nettsteder hvor uttrykket er brukt relatert til foto/bilder/trykk: http://www.fotoimport.no/pg01/pg01-1-2.htm,
http://www-ri.hive.no/nytt/n981223.html, http://skolenettet.nls.no/dok/lp/trykk.html, http://www.betech.no/produkter/output/epson/digitaltprovetrykk.htm

den·si·tom·e·ter
subst.

Et apparat for å måle den optiske tettheten til et
materiale, f.eks. et fotografisk negativ.
sensitometri er et målesystem som brukes til å finne følsomheten til fotogafisk film og papir ovenfor elektsomagnetisk stråling,særlig lys.LUXMETERET er måleinstrumentet(lysmåler) som måler belysning omregnet til blender og lukkertid,beregnet ut ifra ISO verdi.


Depth Of Field
se under »DOF» (forkortelse)


Det gyldne snitt
Ofte brukt for å beskrive et velkomponert bilde. Regelen sier at deler man motivet i 9 ruter, vil det gyldne snittet alltid befinne seg omkring et av hjørnene til den midterste ruta. Grei regel som man ikke følger slavisk.En trapp, bygget etter reglene for det gyldne snitt, er god å gå i.Beskrevet av Luca Pacioli (1445 – 1517) i hans verk »Divina proportione».

Gitt et linjestykke AB. Punktet M deler AB i to deler, slik at forholdet AM:MB er lik forholdet MB:AB.
M er da plassert i det gyldne snitt.

Setter vi AB = 1 og MB = x, kan dette forholdet omskrives til

(1-x)/x = x/1

som forenkles til

(1-x) = x^2 <=> x^2 + x – 1 = 0

Dette gir to løsninger for x:
x = [-1 + sqrt(5)]/2 og x = [-1 – sqrt(5)]/2 (der sqrt(5) betyr kvadratroten av 5).

Den første løsningen er tilnærmet lik 0,6180.

Den siste av disse løsningene er negativ, og ikke anvendelig her.

De mer nysgjerrige finner mer her:
http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fi…t.html#artTillegg til ovenstående: »Blant annet beskrevet av Luca Pacioli…» er mer utfyllende. Det var ikke han som »oppfant» D.G.S., som har vært kjent og anvendt allerede i det gamle Egypt noen tusen år f.Kr.


Dgital
Telle på fingrene (Digitalis).
Brukes om tallsystem bestående av kun to (Binære)verdier 0 eller 1.
Regnesystemet ble først brukt av kulerammen (Abacus). Senere benyttet i datamaskiner.Et digitalt apparat bruker spenning av og på i forskjellige rekkefølger for å utføre forskjellige funksjoner. Antallet av og på i en »rekke» angir antall bit (b) i datastrømmen; dvs.: »10011001» tilsier en 8bit datastrøm; som igjen tilsier 1 byte (B).

I et »digitalt regnestykke» vil våre kilo, Mega, Giga, osv. være 1024 ganger enheten under. Dvs.: 1024 Byte = 1 kByte, 1024 kByte = 1 MByte, osv…

Hastigheten på en digital overføring måles i antall bit (eller byte) pr. sekund. F.eks. Vil en FireWire overføring på 400 Mbps tilsi at 400 Megabit (eller 419430400 bit) blir overført pr. sekund.

Den digitale teknologien gi oss også mulighet til å benytte »fiber» teknologi; dvs.: å overføre data (i form som lys av og på) igjennom en fiberkabel (»glasskabel»).


diaduplikator
Dings som ein brukar til å laga nye dias/negativ frå dias/negativ.
eller digitale filer fra en dias,hvis du monterer denne på et digitalkamera, billig skanner kam man si.


Diapositiv
se under »dias’


Dias
kortord for diapositiv: gjennomsiktig, positivt framkalt lysbilde.Fotografisk fargefilmtype hvor motivet sees fargeriktig. Skal betraktes mot lyskilde med dagslys fargetemperatur- 5000 Kelvin.
Dias i 135- format kalles også slides; lysbilde.
Papirkopier fra dias kan lages direkte på Kodaks R-3 materiale, og kan feks bestilles hos Fjellanger Widerøe i Oslo.FW har sluttet med R-3 prosess. 3.4.2001


Diffraksjon
Bøyning av rettlinjede bølger ved passering av en hindring.(Bl.a. lysbølger)
Eks: Motlysbilder med lyskilde(f.eks.solen)delvis skjult bak husvegg/horisont el.l.
Fenomenet vil da synes inn i skyggepartiene.http://no.wikipedia.org/wiki/Diffraksjon
http://en.wikipedia.org/wiki/Diffraction#Examples


Digital Hvitebalanse
Digita Hvitbalanse


Digital støy
Når et bilde digitaliseres fjernes informasjon. Hver piksel har bare et sett med tillatte verdier, gitt av antall bit. (#verdier = 2^b, b=#bit). Siden bildet i virkeligheten har kontinuerlige overganger mellom farger og lysstyrke blir det lagt til støy for å kunne lagre det digitalt. Den samme effekten gjelder også for lyd.


Digital Zoom
Hva er digital zoom i forhold til optisk zoom?Hva er digital zoom i forhold til optisk zoom?Digital zoom er zoom som gjøres digitalt i bildet.
Optisk zoom er zoom som gjøres av optikken, som gjennom en vanlig kikkert.
Det er optisk zoom man bør se etter. Digital zoom kan man uansett gjøre på en pc etter at bildet er tatt.
Ved digital zoom blir bildet mer kornete, spesielt hvis man ikke har et kamera med mange Megapixel.
Zooming digitalt gir ett dårligere resultat enn optisk nesten uansett.
Derfor anbefales optisk zoom på det sterkeste, da dette gir en helt annen effekt.


DIN
Gammel betegnelse på filmfølsomhet på (stort sett) det europeiske markedet. F.eks: En ASA 400 = 27 DIN.
Se ISO
Se ASADIN er den tyske standarden for mer enn bare filmfølsomhet, det samme er ISO (International Standard Association) og ASA.Deutsche Industrie Norm


diopterjustering
Funksjon på enkelte kameraer der skarpheten i søkeren kan reguleres og tilpasses fotografens syn.


Dobbel-8
Se 8mm. Kan ikke lenger fremkalles


Dobbeleksponering !
Eksponering av den samme bilderuten på filmen to ganger.Se også »Multieksponering», eller: Det ER mulig å eksponere den samme billedruten flere enn to ganger også:-)


dodge
I utgangspunktet et uttrykk brukt i det analoge mørkerommet, men nå også brukt i det digitale mørkerom.

En teknikk under eksponeringen av fotopapiret hvor man fysisk hindrer lys fra å treffe papiret. Dette gjør at de deler av motivet som ikke får dette lyset, blir lysere. Motsatt av ‘dodge’ er ‘burn’ hvor en legger til lys.

Dodge er også et bilmerke produsert under Chrysler, altså en Mopar (forkortelse for motor performance parts,hvilket er navnet på deler levert til bilene med hensyn til trimming). Kjente biler fra Dodge er Dart, Charger, Challanger, Ram og Aspen. Kjente typiske motorstørrelser er 318, 340, 360, 440 gjerne av typen magnum og hemi.


DOF
Depth of Field eller DybdeskarphetDybdeskarpheten er avhengig av hvilken blenderåpning
man velger. Liten blenderåpning gir stor dybdeskarphet,
mens stor blenderåpning gir liten dybdeskarphet.Se DybdeskarphetMan oppnår også mindre dybdeskarphet ved å bruke zoom sammen med stor blender.


dpi
Dpi (dots pr. inch) eller punkter pr. tomme, er begrep for utkjøringsenhetens oppløsning, altså skriveroppløsning. {Må ikke forveksles med Ppi, som er begrep for scanneroppløsning}.


DSLR
Digital Speilrefleks D S L R
Digital Single Lens Reflex


Duratrans
fotografiske lyskassekopier – DURATRANS® er et fotografisk produkt beregnet for lyskasser. Den har melkehvit bakside som bidrar til jevn fordeling av lyset, og har god holdbarhet med høy fargemetning.
DURATRANS® er et registrert varemerke fra Kodak, og er et fotografisk produkt, som gir den beste kvaliteten på bilder til lyskasse. Har opalhvit bakside for jevn spredning av lyset.


DX-kode
De fleste filmer i dag leveres med et rutete felt på siden som kalles DX-kode. Den består av svarte og blanke felt, der de blanke leder strøm og de svarte ikke. Ut fra disse feltene kan kamera som har kontaktpunkter for DX-kode finne ut om filmens hastighet/ISO-verdi, hvor mange bilder som er på filmen, o.l. ISO-verdien kan dermed bli stilt inn automatisk nå en legger i en ny film.På følgende link er det et skjema over detaljene til DX-systemet. Kanskje noen i foto.no vil kopiere innholdet inn til disse sidene slik at man sikrer seg mot at linken forsvinner.

http://members.aol.com/Dalphotopr/dx.htmDX-koden finnes også i kanten på negativet, og benyttes av kopieringsustyret i moderne fotolaboratorier til å gjennkjenne filmtypen, og eksponere papiret i tråd med de forhåndsinnstilte standardene for hver film. Ofte er det disse innstillingene som ikke er riktige når man får farvestikk i bilder kopiert hos et fotolaboratorium.Og for dem som lurer, DX står faktisk ikke for noen ting.


Dybdeskarphet
Område foran og bak fokus som blir skarpt. Dybdeskarpheten øker med større avstand til motivet, mindre blenderåpning (større blendertall) og/eller kortere brennvidde.

Hva som er skarpt er definert som »uskarphet som er mindre enn 0,035mm på filmen», og avhenger derfor i praksis til en viss grad av filmens oppløsningsevne. Større korn (evt piksler) enn 0,035mm gir større dybdeskarphet (men mindre generell skarphet).

Målestokken for dybdeskarphet ble til i en periode da både optikk og film hadde mindre oppløsning enn dagens. Hvis du bruker dybdeskarphetsskalaen på objektivet slavisk, istedenfor å fokusere på den del av motivet du vil ha absolutt skarpt, vil du få en ubehagelig overraskelse hvis du blåser opp bildet til f.eks 40X60!Standarden for dybdeskarphet (som nevnt øverst) tilsvarer en oppløsning på 30 linjepar/mm. Dagens fargefilm oppnår opptil 140-200 lp/mm. Dagens toppoptikk når på sitt beste opp mot det samme.
Men hvis du tar bildet på frihånd, kommer du aldri opp på dette nivået!avstanden mellom nærmeste og fjerneste akseptabelt skarpe punkt i et bilde av et tredimensjonalt motiv. Varierer omvendt proporsjonalt med blenderåpningen.
Dybdeskarphet finnes ikke! Den oppstår i vårt bilde som vi ser med våre tanker. Objetivets lyskonus (circle of confusion) blir spissere og punkter utenfor fokus tegnes med en mindre sirkel. Når øyet ser på et punkt under en viss størrelse (Ukjent verdi for meg) sier hjernen at det er skarpt. Derfor vil objekter utenfor fokus virke skarpe.


Dynamisk omfang (D-Max)
D-max betyr maksimal svertning i en film eller på en kopi. Eksponering eller fremkallingutover dette gir ingen virkning.

Dynamisk omfang betyr kanskje noe annet?


dypetsing
Dypetsing er å klippe ut et objekt (les fjerne bakgrunn) på et bilde. Gjøres i dag i et boildebehadnligsprogram ved å lage en bane rundt objektet. Dette gjøres for å lage en nøytral bakgrunn f.eks hvit, eller en hvilken som helst annen farge.Begrepet »dypetse» kommer fra den tiden man lagde klisjeer for og kunne trykke et bilde. I klisjeanstaltene ble fotografiet etset inn i en sinkplate ved hjelp av et punktsystem, også kalt raster. Til etseprossesen ble det benyttet syre. Ved »dypetsing» ble den delen av bildet som skulle være med på trykk dekket med et fettstoff, mens det øvrige ble utsatt for syre og etset bort. I dag kaller vi denne opperasjonen for »frilegging»


E6
Standard fremkallingsprosess for positivfilm (lysbilder/slides/dias) uavhengig av format.Også en ganske lang strekning med vei. Og en forferdelig dårlig sang. Se: D.D.E.E6 er en vei, den går mellom Malmö og Trondheim.Og enda litt lenger nord…… faktisk helt fra Trelleborg til Kirkenes


EF
Canon sin definisjon av AF (Auto Focus)I Canon-terminilogi betegner EF (Electro-Focus) den objektivfatningen som avløste FD-fatningen i 1987 for Canons systemkameraer. Nylig har Canon introdusert en variant av EF, EF-S, som er samme fatningen men hvor objektivet dekker den mindre bildesirkelen som Canon benytter for sine rimeligste systemkameraer.


EF-S
Når et Canon-objektiv har betegnelsen EF-S betyr det at det har en mindre billedsirkel som dekker omlag samme areal APS-C formatet. Hadde det vært mulig å bruke disse objektivene på kameraer med fullformat (f.eks. EOS 5D) hadde man sett kraftig vignettering. Canon har imidlertid laget en mekanisk lås som skal forhindre bruken av EF-S objektiver på kameraer der disse ikke bør benyttes. Noen av EF-S objektivene har et bakre linseelement som fordrer midre speil enn fullformathusene, fordi det bakre linselementet er lengre bak en på et objektiv med EF-fating. »S»-en i EF-S står for »short back focus».


Eksponering
Fotografi betyr egentlig å tegne med lys. Mengden lys som treffer filmen må avpasses i forhold til filmens egenskaper, og måten dette gjøres på er å variere lysintensiteten (med blenderen)som treffer filmen og varigheten (med lukkeren)av denne påvirkninga — når dette pågår »eksponeres» filmen (for lys). »Eksponer-ing» kan da sies å være et navn på denne prosessen.


eksponeringskompensasjon
Å eksponere et motiv i motlys kan være vrient, da motivet vil bli liggende i skygge. Å kompensere for dette motlyset kan blits brukes, i de fleste tilfeller. Det vil være å kompensere for mangel på lys til eksponering av et motiv.du tar kontrollen og presser kameraet til aa slippe inn mer eller mindre lys med EV+ el. EV-


Emulsjonssiden
Emulsjonssiden av et stykke fotografisk film eller papir er den siden som har et lysfølsomt lag. Dette laget kalles emulsjonen.

Når filmen står i kameraet er det, naturlig nok, emulsjonssiden som vender mot objektivet.

På samme måte er det emulsjonssiden av et fotopapir som må eksponeres for å kunne gi bilder.


En god blender
En god blender gir deg det beste resultatet i forhold til det bildeutrykket du ønsker. F.eks. kan en god blender være en stor blender om du ønsker en liten dybdeskarphet.Ein får vanlegvis best skarpheit ved å blenda ned to hakk.Eine goda blendare, e blendare 22. Da fåre du masse skarphet og perfekt gjengivelse av detaljar hjå billede. Såledas at naturen gengiver sig, sanne villmarks præg.


EOS
Canon’s serie av speilrefleks kameraer med autofocus optikk. Introdusert i 1987 (EOS 650) og er idag eneste speilrefleks serie fra Canon.EOS = Electro Optical System


ESR
Enøyet speilrefleks. Se ->SLR
Betegnelse på kamera uten egen søker. Søkerbildet fremkommer ved at man betrakter motivet gjennom objektivet via et speilsystem. Speilet vippes opp idet bildet tas slik at bildet projiseres på filmen.
Toøyet speilrefleks var vanlig på mellomformatskameraer tidligere. Motivet ble projisert gjennom en egen søker via et speil til en mattskive etter lupe. Kameraet ble oftest holdt i magehøyde.

En god ESR. Et godt Enøyd Speilreflekskamera. Et kamera som er godt til det du skal bruke det til. Et kamera du liker å bruke.


Etterbelysning
Å gi deler eller hele bildet ekstra eksponering i f.eks. kopieringsfasen for å fremheve detaljer i lyse partier eller mørklege/fjerne detaljer i mørke partier. Se eksponering


EV
EV (Exposure Value — eksponerings-verdi) er et forsøk på å forenkle kombinasjonen av relativt kryptisk blenderåpning (f-stop, som har sitt utspring fra arealet av en sirkel og hvor tinnene følgelig har et forhold til hverandre på kvadratroten av 2) og lukkertid (ofte uttrykket i brøkdelen av et sekund). For hver økning i heltall i EV, så økes eksponeringen til det dobbelte. Hasselblad har eksempelvis indikering av EV i tillegg til kombinasjonen av blender/lukker på sine objektiver.


Ewa-marine 30m erfariner med de
jeg så at du kune kjøpe en pose som du har runnt kamera (canon 450 D) så de bler vantet til 30m. og har en plan om og kjøpe en men vil vite om de er noe bra eller ikke


extension tube
Se mellomring.


f-rekken
1-1,4-2-2.8-4-5,6-8-11-16-22-32-45-64-96-128Canon har faktisk laget en linse med f.0,9!!Forholdet mellom tallene i rekken er kvadratroten av 2. Et tall i rekken multiplisert med kvadratroten av 2 gir neste tall i rekken.Blendertallene er tallrekken

0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 90, 128, ….Tallet representerer forholdet mellom blenderens diameter og avstanden fra optisk sentrum til fokalplan.


F-stop
Se under »blenderåpning» (F. stop er det engelske utrykket for blenderåpning)F-stop står for blender tallet.
Selve F’n står for «Factorial system».
http://www.tpub.com/content/photography/14130/css/14130_211.htm
Se andre avsnitt under CAMERA SETTINGS.


Fargehode
Fargehode sitter på forstørreren. Et standard hode er fullt brukbart til sort-hvitt forstørrelser, men det er en absolutt fordel med fargehode, fordi den har trinnløs justering av fargene gult, magenta og cyan.

Et fargehode kan også brukes til å justere fargebalansen ved diasduplisering. Et alternativ er å bruke standard hode med fargekorreksjonsfiltre. Disse filtrene er meget dyre og tungvinte i bruk.


Fargemetning
Hvor mye farge en trykt overflate oppleves å ha. Fargebriljansen blir høy på papir med jevn overflate men lavere på papir med ujevn overflate, eks ubestrøket papir. Det kommer av at fargen trekker mer inn i ubestrøket papir.Fargemetning kan defineres som en av tre grunnleggende og uavhengige egenskaper ved en farges teoretiske beskaffenhet, der de to andre er lyshetsgrad og kulør (fargeverdi). Maksimal fargemetning kan dermed finne for enhver nyanse av rene farger, uavhengig av om fargen er lys eller mørk. Det motsatte av maksimal fargemetning er alltid en helt nøytralgrå (hvit, sort) tone. Et nøytralt s/hv-bilde uten fargetone har derfor null fargemetning over det hele.


Fargestikk
Se »Fargetemperatur».


fargetemperatur
Fargeskala basert på oppvarming av et bestemt metall. Feks. ved temeraturen 5600 kelvin grader har metallet fargen lys blå, ergo har denne fargen fått betegnelsen 5600k. De mest brukte fargene i fotografisk sammenheng er 3400k (innedørs lys)og 5600k (utendørslys).Definisjon av lysets farge og måles i grader Kelvin. Vanlig innendørs lampebelysning tilsvarer 3000-4000K (rødt lys) avhengig av type lampe, mens utendørs tilsvarer 5500-6000K (»hvitt» lys, typisk sommerdag med solskinn fra blå himmel med noen hvite skyer). Vanlige fargefilmer er avstemt for 3400K (kunstlys) eller 5600K (dagslys). Derfor blir det fargestikk hvis filmen ikke passer for lyset. Forskjellige typer filtre kan brukes for å rette opp frargebalansen.Dersom du skal behandle bilder i for eksempel Photoshop, anbefales det (som hovedregel) at skjermen er innstilt på 6500 kelvin.


FD canon
Objektivstandard brukt av Canon før innføring av autofokus (EF-fatningen). Fatningsstandard som brukes av kameraene:
FX, FP, Pellix, FTQL, Pellix QL, TL, F1 old, FTb, F-1 old High Speed, FTB-N, EF, TX, TLb, F-1 old II, F-1 new, F-1 High Speed, EF, AE-1, AT-1, A-1, AV-1, AE-1 Program, AL-1, T-50, T-60 (lite pålitelig Cosina-produkt), T-70, T-80 & T-90

Disse kan bruke linser med FL, FD og FDn fatning, blant FD og FDN finner vi i alt 99 linser med fast brennvidde, og 33 zoomer.

Det første Canon med FD-fatning og fokus-hjelp var AL-1 i mars 1982. Canon FD AF 35-70 (en stor klompete ting) og Vivitar 200/3,5 Auto-focus kan brukes med allle disse kameraene.

Det første FD-fatning autofokuskameraet til Canon var T80 som kom i april 1985. Det brukte AC-fatning-linser for autofokus, men kan også bruke FD-linser. Autofokusen var hakkete og treg, og det slo derfor dårlig an.

http://www.canon.com/camera-museum/camera/1976-1986/data/…5_t80.html

Hverken EF (ny), EX eller R-linser passer ovennevtne kameraer.Følgende kameraer hadde IKKE FD fatning, og kunne heller ikke benytte FD linseverk:
FX, FP, Pellix, FTQL, Pellix QL, TL.
FD fatningen kom først sammen med F1 i 1971.


ferrotypi
metode for direkte fremstilling av positive fotografiske bilder. Har vært brukt til hurtigfotografering.


Fiksering
prosess ved fremkalling av svart/hvitt film og fotopapir som gjør bildet motstandsdyktig mot lys. Bildet legges i alm. i en oppløsning av natriumtiosulfat. Fiksering inngår også i fremkallingsprosedyren for fargefilm og -papir.


Fil
i elektronisk databehandling;
en ordnet mengde sammenhørende data.

Overført til digital foto;
En fil inneholder informajonen (data) til et fotografi / er der hvor fotografiet er lagret.
Filer har forskjellige FIL FORMAT, og lagrer
fotografier på forskjellige måter.
Noen fil format KOMPRIMERER fotografiets informasjon (data).

*se FIL FORMAT


FIL FORMAT
Fil format’ eller ‘fil type’ , se FIL.
Kjennes gjerne igjen på etternavnet til fila.
eks: cool.jpg
forteller at filen er en jpg fil.
En kan endre etternavnet til en fil manuelt,
men dette endrer ikke fil formatet.
Etternavnet forteller programet som skal lese og åpne fila at dette er en fil av et eller annet fil format. I eksempel over forteller etternavnet at cool.jpg skal lese som en jpg fil.
(Men flere programmer kjenner igjen fil formatet selv om etternavnet er feil)

Det finnes mange fil format i digital fotobehandling, grafikk og bildebehandling.

De forskjellige fil formatene er spessialiserte på forskjellige typer bilder.

Eksempler på fil format er
BMP
PSD
TIFF
JPEG
GIF
PNG

Noen fil format er komprimerte.
(komprimering er ikke nødvendigvis »skadelig»)
At en fil er komprimert vil si at den potensielle informasjonen bildet har er forenklet.
f.eks. hvis et bilde har mye rødt vil filen kanskje inneholde en kode for rød 5000 ganger,
da er det enklere å skrive
at koden for rød gjentas 5000 ganger enn
at koden for rød faktisk skrives 5000 ganger.
Dermed blir fil størrelsen mindre (færre kB).
Forenklingen innebærer i noen situasjoner at informasjon blir fjernet.

JPEG er et eksempel på bruk av en komprimeringsmetode som fjerner (eller mister) informasjon.

TIFF er et eksempel på et fil format som KAN bruke komprimeringsmetoder som ikke fjerner informasjon. (TIFF kan også være ukomprimert eller komprimert som jpeg [dette kan være litt forvirrende])

*se TIFF»FIL FORMAT» er et orddelt ord. På norsk heter det »filformat».


Film
Tynn, gjennomsiktig rull eller plate av cellulose som er dekket med lysfølsom emulsjon. Når denne emulsjonen ekponeres for lys i et kamera dannes det et bilde på filmen som etter et kjemisk prosess (fremkalling og fiksering) blir permanent.


Filmnummer
På toppen av filmen står det som regel en kode eller et nummer.

Her finner du en oversikt over kodene på Kodak filmer:

http://www.taphilo.com/photo/kodakfilmnumxref.shtml

Fuji:

http://www.taphilo.com/photo/fujifilmxref.shtml

Diverse:

http://www.taphilo.com/photo/miscfilmxref.shtml

Se også:

http://creekin.net/films.htm


filter
Plate av glass,plast,gelatin el.l.som plasseres foran/bak objektiv eller lyskilde for å oppnå ønsket effekt under opptak eller ved reproduksjon.

Finnes i mange varianter:
Fargekorreksjonsfiltere, effektfiltere, polarisasjonsfiltere…m.v. portrettfilter


Fire Wire
En bruker dette for å overføre mye informasjon som bilder fra f.eks digitale kamera og digitale videokamera til PC. FireWire gir meget høy overføringshastighet og er bedre egenet til overføring av mye informasjon enn f.eks. RS-232 (seriell) og USB (Universal Serial Bus)IEEE-1394 er det egentlige navnet på FireWire.
Grensesnitt for overføring av data mellom diverse utstyr, kjennetegnet av forholdsvis høy båndbredde(overførings hastighet). Betinger selvsagt FireWire kabel og ingang/utgang på komponentene.
Overføringshastigheten er opp til 400Mbps og maks kabellengde på 4,5m. Apple var de første med FireWire 400 på alle sine produkter. De har nå også opprettet den nye IEEE-1394b (eller FireWire 800) som gir 800Mbps og opptil 100m kabellengde.
Enkelte produsenter bruker også betegnelsen iLink på IEEE-1394 standarden.


Fish-eye
Betegnelse på et objektiv med brennvidde på 15mm eller mindre.Med andre ord et objektiv med ekstrem vidvinkel.Se fiskeøye.Betegnelsen er uavhengig av brennvidde og referer til objektivkonstruksjonen (og resultatet).Brukes ofte til filming og fotografering av ekstremsporter som skateboard, snowboard, BMX, og rollerbladesFish-eye objektivene ble opprinnelig konstruert for meteorologene for å fotografere skylagene.


Fiskeøye
Se Fish-eyeDe fleste vidvinkler er korrigerte så vertikale og horisontale linjer gengis
korrekt som loddrette og vannrette på filmen. Fiskeøyets ultrakorte brennvidder
(6-16mm) gengir alle linjer krumme som om de var set i et fiskeøye. Billedvinklen
er ekstrem, 180 grader. Noen typer tegner et rundt bilde på filmen, andre et
rektangulært. Fiskeøye brukes mest til effektfotografering.Det motsatte av fisheye er »rett-tegnende vidvinkel» som gjengir rette linjer som rette linjer, med ikke nødvendigvis som »loddrette eller vannrette» linjer. For at perspektivet skal oppfattes korrekt, må betraktningsvinkelen for et slikt bilde være lik opptaksvinkelen, dvs at man må stå meget nært et vidvinkelbilde for at perspektivet skal oppfattes som »korrekt».
Et fisheye er et vidvinkelobjektiv som gjengir rette linjer som går utenom sentrum som krumme linjer, eller som Carl Zeiss sier:
u = 2 f x sin w/2
hvor u er billedhøyde og w er billedvinkel.
(hvis noen synes dette er lettere å forstå!)
Fiskeøye eller Fish-eye objektivene ble opprinnelig konstruert for meteorologene for å fotografere skylagene.


Flicker fri
Er først og fremst aktuelt for film industrien. Problemet med Flicker gjorde seg gjeldene når man begynte å bruke karbon arc. lamper (i dag mest kjent som HMI og Zenon) lamper i Filmindustrien. Man oppdaget at Bildene på en takning varierte i eksponering. Dette på grunn av at karbon arc. »flimrer» med en frekvens tilsvarende strømnettet, i norge 50 hz. Dette ble problematisk når filmkameraet gikk med en hastighet på 24 fps. Man måtte da holde seg til hastigheter som var forenelig med lampenes frekvens. Dette var naturlig nok begrensende på kreativiteten. Etterhvert ble det utviklet Flicker frie lamper som eleminerte dette problemet.
I video er ikke dette noe problem fordi videokamerat og lampene begge for synk frekvensen fra samme strømmnett.
Er først og fremst aktuelt for film industrien. Problemet med Flicker gjorde seg gjeldene når man begynte å bruke karbon arc.(i dag mest kjent som HMI og Zenon) lamper i Filmindustrien. Man oppdaget at Bildene på en takning varierte i eksponering. Dette på grunn av at karbon arc. »flimrer» med en frekvens tilsvarende strømnettet, i norge 50 hz. Dette ble problematisk når filmkameraet gikk med en hastighet på 24 fps. Man måtte da holde seg til hastigheter som var forenelig med lampenes frekvens. Dette var naturlig nok begrensende på kreativiteten. Etterhvert ble det utviklet Flicker frie lamper som eleminerte dette problemet.
I video er ikke dette noe problem fordi videokamerat og lampene begge for synk frekvensen fra samme strømmnett.
Lysrør gir lys ved et raskt pulserende lys (flickering light). Dette sees ikke med det blotte øye, men det vil vises ved enkelte opptaksmetoder (f.eks med Phase One Scannerbakstykke). Et flickerfritt lys er i motsetning til dette en lyskilde som har et konstant lys.


Fokus
er det punkt der lys fra ett punkt (i motivet) samles i et punkt (på filmen) av en samlelinse (evt speil). Enkleste eksempel får en ved å fokusere på en stjerne, som jo er uendelig liten (for oss) og uendelig langt unna. Stjernen er i fokus når avbildningen på filmen er minst.

Autofokus-kameraer fokuserer ved å måle avstanden til objektet og/eller ved å fokusere inntil kontrasten i fokusområdet i bildet er maksimal. Sistnevnte fungere så lenge det er struktur, helst kanter eller punkter, i bildet. Når motivet ikke er i fokus vil punktene i bildet gli over i hverandre og redusere kontrasten.


Forenkling
Fokuser på betydelige detaljer i komposisjonen og ta vekk det ubetydelige. Motivet skal fremdeles være lett gjennkjennelig


Forhold: blenderåpning, lukkertid, dybde
Stor blenderåpning (lavt tall) slipper mye lys inn på filmen på en gang, dette gir rask lukkertid og liten dybdeskarphet (området i lengderetning fra fotografen som er skarpt er kort)

Liten blenderåpning (høyt tall) sliper lite lys inn på filmen, dette gir lang lukkertid og stor dybdeskarphet (området i lengderetning fra fotografen som er skarpt er langt)

viktig teknikk å beherske da liten dybdeskarphet blir brukt for å sløre bakgrunnen og få hovedmotivet til å tre tydelig fram (eks. portret). Stor dybdeskarphet blir brukt for å få mest mulig av biledflaten skarp (eks. landskap)


forlengere
Store dyre objektiver, med lave blenderverdier.


Forstørrer
Lampe hvor negativet/positivet eller annen tranparent kilde blir gjennom-belyst for så å bli eksponert på fotopapir e.l. Ved hjelp av optikk mellom kilden og kopien vil man kunne justere fokus og forstørrelsengrad etter avstanden fra original til kopi. Dette fungerer i praksis på samme måte som ved bruk av overhead. Det finnes forstørrere for sort/hvitt og for farge. En fargeforstørrer har innebygget cyan, magenta og gult filter for å kunne korrigere fargestikk i hele eller deler av bildet.


fortegning
skjeive linjer i bildet som skyldes konstruksjon/sammensetting av linsegrupper i en zoom eller fast linse. Disse kan være putteformede eller tønneformede.


Fotogen
Betegnelse som fastslår om et motiv er egnet til avbildning…

Eksempel: »Hun er fotogen…» Altså egner hun seg til å bli tatt bilde av.
Betegnelse som fastslår om et motiv er egnet til avbildning.

Eksempel: » Hun er fotogen… » Altså egner hun seg til å bli tatt bilde av.


Fotograf
Person som fotografererFotografi, fra gresk. Fos (lys) og grafein (skrive). Å skrive med lys. Fotograf, en som skriver med lys.Noen typer av fotografer:

– reklamefotograf

– kunstfotograf

– dokumenterende fotograf / fotojournalist

– motefotograf

– portrettfotograf

– vitenskapelig fotograf / teknisk fotograf

– krigsfotograf

– sportsfotograf
å tegne med lysHobbyfotograf


Fotografiets emotive funksjon
Den beskriver relasjonen til fotografiets avsender. Fotografiets emotive funksjon er å kommunisere fotografens følelser, hoidlninger, status og klasse.Men dette uten at fotografiet nødvendigvis gir mening. Det skal kun gi en følelse eller inntrykk. Det kan kalles en form for fotografisk ekspresjonisme.


Fotografiets fatiske funksjon
Fotografiets fatiske funksjon handler om å holde fotografiet som kommunikasjonskanal åpen, og dermed opprettholdes forbindelsen mellom avsender og mottaker som bekrefter at kommunikasjonen finner sted.


Fotografiets konative funksjon
Fotografiets konative funksjon refererer til effekten på mottakeren.Jeg tror man her mener Fotografiets konnotative funksjon. Dessuten refererer fotografiets konnotative funksjon til de tilleggsbetydninger betrakter ilegger fotografiets symboler.


Fotografiets metalingvistiske funksjon
Fotografiets metalingvistiske funksjon er å identifisere den kode som blir brukt i formidlingen av fotografiet.


Fotografiets poetiske funksjon
Fotografiets poetiske funksjon er fotografiets relasjon til seg selv, og fanger opp komposisjon, rytme og estetikk.


Fotografiets referensielle funksjon
Fotografiets referensiele funksjon viser til begivenheter og objekter i den virkelig verden.


Fotogram
Et bilde som er laget ved lysets direkte innvirkning på et lysfølsomt medie, uten bruk av linser eller andre fokuseringsmåter.
Man Ray var en av de fremste utøver av denne kunstformen.


fototeoretisk konstruksjonisme
En fenomenologisk måte å betrakte fotografiet på. Den betviler fotografiets indeksikalitet som en garanti for sannhet.

Indekset må fortolkes før det kan bli meningsbærende – Derfor kan ikke indeksikaliteten si noe om sannhetsgehalten i et fotografi.


fototeoretisk realisme
En fenomenologisk måte å betrakte fotografiet på. I den fototeoretiske realismen hevdes det at gjennom indeksikaliteten fungerer fotografiet som et rent avtrykk av virkeligheten.

En kan derfor ikke nekte for at det fotograferte ikke har eksistert når det først er festet til film.


Foveon X3
Billedbrikke for digitalkamera med tre lag – ett for hver farge. Dette gjør det mulig for brikken å registrere fargen i hvert punkt, i motsetning til vanlige billedbrikker som registrerer fargene i ett lag gjennom et filtermønster. Hvis Foveon-teknologien holder det den lover, vil den bane vei for høyere kvalitet, raskere og billigere kameraer med mindre batteriforbruk.Foveon X3 er en tre-lags CMOS-brikke. (Den har ikke ett lag for hver farge, det hadde vært mange lag). De tre lagene er mest følsom for henholdsvis blått, grønt og rødt. Dette skjer fordi de mest langbølgede lysbølgene trenger lengst ned igjennom lagene.
Den store forskjellen i forhold til tidligere teknikker er at hver av lagene kan registrere lys på samme areal. De tre fargekanalene kan mer eller mindre direkte smeltes sammen til et helhetlig bilde. Bildeoppløsningen blir om lag den dobbelte av hva man får med en tradisjonell bildebrikke med samme antall pixler. Man unngår også de irriterende moiremønstrene man kan se ved fotografering av fine gjentatte mønstre.En annen fordel med X3 er at bildepunktene kan samles i større klynger. Dette kan skje momentant. Man kan altså få en bildebrikke som i seg selv gir en lavere bildeoppløsning, men som samtidig har større lysfølsomhet. En slik brikke kan også lettere brukes på videokameraer som også kan ta stillbilder, der kompromiss i oppløsning ellers blir vanskelig.


Fremkallertabell
En fremkallertabell angir blandingsforholdet mellom vann og fremkaller, temperatur på blandingen, og fremkallingstid for forskjellige filmtyper og deres ISO verdier. Noen tabeller gir også et inntrykk av toneforhold/ kontrast, man oppnår med gitte verdier.
Eksempel


Gadient filter
Fargefilter som går fra en farge til en annen farge. For eksempel rødt øverst og gradevis over til blått nederst.
Brukes f.eks til å forsterke effekten ved en solnedgang/-oppgang.Trykkfeil. Skal være GRADIENTfilter. Kalles også gradert filter eller avtonet filter.


Gardinlukker
Gardillukker var og er en vanlig lukkertypen i speilreflekskameraene.
Den fungerer som en todelt horisontalt vandrende rullegardin, som normalt er fortrukket.
Ved de lengste eksponeringstidene utløser den ene halvdelen, og åpner helt før den andre halvdelen kommer etter og lukker. De to halvdelene låses sammen, og ved framtrekk dras begge over til motsatt side, sammenkoblet, uten å slippe inn lys.
Ved korte eksponeringstider starter halvdel 2, før halvdel 1 er i mål.
Dess kortere tid mellom start halvdel 1, og start halvdel 2, dess kortere eksponeringstid.
Dette kan lett utprøves ved å åpne bakdekslet på et kamera med gardinlukker.


Gelatin-filter
Se Filter


Geotagging med GPS
Foto som taes med Camera med tilkoblet GPS. Eksempel Blootooth og Nokia LD-3W GPS
Tagging gir tilfredsstillende nøyaktighet til å finne igjen stedet som fotografen sto i fotoøyeblikket. Nyttig for opservasjoner av dyr, planter og arkeologiske interesante steder.
Også for tagging av fotturer utenfor alfarveg.


Geotagging%20med%20GPS
Geotagging av bilder kan også gjøres i ettertid, ved hjelp av programvare som synkroniserer tidspunktet bildet ble tatt og tidspunkt i sporloggen fra en GPS enhet. Geotagging kan også gjøres manuelt ved å plassere bildet på et elektronisk kart, eller plotte inn kart kordinater i EXIF-filen.


Gradert filter
Fargefilter som går fra en tone til en annen tone. Kan for eksempel være mørkt grått øverst og lys grått eller gjnnomsiktig nederst. Et slikt filter kan f.eks brukes til å redusere det dynamiske omådet til en scene med svært høy kontrast, gor eksempel et landskap med solnedgang/-oppgang. Den grå delen av filteret demper solskiva, samtidig som den lyse delen viser detaljer i landskapet i forgrunnen. Graderte filtre finnes også i ulike farger, f.eks. rødt øverst som og gradvis går over til blått nederst. Da kan det brukes som en spesialeffekt.

Kalles også for »gradient filter» eller »avtonet filter».


Gråfilter
Gråfilter kalles også ND eller »Neutral Density»-filter. Brukes for å redusere lysmengde inn til kameraet. F.eks. vil et NDx4-filter redusere lysmengden med 4 stopp (e.g. øke lukkertid fra f.eks. 1/2000 til 1/125 eller ditto endring i blenderåpning). Det kalles grått eller ND fordi filteret demper alt lys like mye.

Bruksområder er eksempelvis å minske dybdeskarpheten (ved å kunne bruke større blenderåpning ved samme lukkertid), øke lukkertid (eks. for å ta slørete vannbilder ved mye lys).


Graininess
Graininess -> kornet oppstår som regel på scanninger og på bilder tatt med digitalkamera. Men forekommer også på »vanlige» foto da helst på hurtige filmer og på forstørringer.


gulfilter
Benyttes til å heve kontrasten mellom blå himmel og hvite skyer i gråtonebilder.


Gummitrykk
Gammel fotografisk prosess fra 1850-tallet. Ble først populær i ca 1890 blant piktoralistene.
Emulsjonen består av gummi arabicum, pigmenter og Kalium dikromat. Blandingen påføres et papir og belyses med UV-lys gjennom en negativ film.
Belyste områder herdes og blir uløselige i vann. Bildet fremkalles i vannbad og de ubelyste områdene vaskes bort.
Prosessen kan gjentas flere ganger for å øke kontrast og toneomfang. En kan legge forskjellige farger over hverandre for å oppnå effekter. Teknikken gir fotografen store kreative muligheter. En kan også lage fargebilder ved å separere fargefilm (dias).
Stephen Livick er en av få som driver profesjonellt med denne teknikken (www.livick.com)


Gylne Snitt
Det gylne snitt (golden section) er en matematisk definisjon, som så dagens lys for mange tusen år siden.

Det er en definisjon som i høyere grad er basert på hva mennesker finner pent å se på, eller omvendt, med andre ord ; regelen er utsprunget av praksis, det er ikke for å trekke noe ned over hodet på noen, men uttallige undersøkelser ligger til grunne for denne regelen.

Det matematiske bevis innebefatter geometri på høyere nivå enn det jeg vil vise her.Mest fordi jeg ikke er matematiker. Det ender ut i et forhold:

# – enten: kvadratroten av 5 minus 1 dividert med 2 = 0,6180339
=> (5^(1&#8260;2) – 1) / 2 = 0,6180339

# – eller: kvadratroden av 5 pluss 1 dividert med 2 = 1,6180339
=> (5^(1&#8260;2) + 1) / 2 = 1,6180339

Forholdet defineres som 1:1,618 (avrundet)

I forbindelse med bildekomposisjon kan man ta lærdom av dette:

Former eller linjer inndelt etter det gylne snitt gir, at forholdet mellom den minste og den største gir 0,6180339 – eller forholdet mellom den største og den minste gir 1,680339.

Det gylne snitt brukes i mange sammenhenger, både i arkitektur, musikken, malerkunsten osv. – med andre ord; alle kompositoriske sammenhenger.


Gylne%20Snitt
Synes dette forholdstallet (fi=1,618(avrundet)) har noen spesielle matematiske egenskaper: a) man kan gange det med seg selv og få samme resultat som når man legger til 1 (fi*fi=fi+1), og den multiplikative invers av fi (1/fi) får man ved å trekke fra 1 (1/fi=fi-1=0,618). Dette forholdet opptrer på fler områder i naturen som i utviklingen av en kaninpopulasjon (fibonacci) eller i menneskekroppen (underarm/hånd, høyde til navle i forhold til avstand navle isse.) Her er en kjent maleri analysert
http://www.goldennumber.net/botticelli-birth-venus-golden…ratio-art/


Halvformat
135mm film hvor negativetstørrelsen er 18x24mm (1/2 24x36mm)Halvformatkameraer bruker 135mm film. De har dog
et uvanlig format paa negativene. Hver eksponering
belyser 18x24mm film. (halvparten av »hel» 135,
derav navnet) Akkurat som 6×6 er en klasse med
kameraer, er ogsaa »halvformat» en klasse med
kameraer ikke en filmtype.

Om du noensinne tenker at »dette var praktisk naa
kan jeg dytte inn 72 bilder paa en 36-bilders film»
tenk om igjen. De fleste halvformatkameraer er av en
moekkete kvalitet og smaa negativer gjoer det ikke
noe bedre


Håndkolorering
Male et svart hvitt bilde med farger. Mye brukt for en del år tilbake, spessielt på bryllups fotografier


Hasselblad
Svensk produsent av høykvalitets mekaniske speilrefleks kameraer i mellomformat. Flere av deres modeller (de eldste produsert siden slutten av 1940 tallet) regnes som klassikere, og blir brukt av profesjonelle fotografer i nær sagt alle mulige genre, men med hovedvekt på portrett/studio.Svensk produsent av høykvalitets mekaniske speilrefleks kameraer i mellomformat. Flere av deres modeller (de eldste produsert siden slutten av 1940 tallet) regnes som klassikere, og blir brukt av profesjonelle fotografer i nær sagt alle mulige genre, men med hovedvekt på portrett/studio.


HDR !
Forkortelse for »High Dynamic Range». HDR er når du setter sammen bilder med forskjellig lukkertid. For eksempel via bracketing-funksjonen på kameraet ditt. Samme motiv med forskjellige eksponeringstider. Dette gjøres for å trekke fram farger og detaljer man ikke klarer å få fram med kun en eksponering.


High-key
High-key brukes som betegnelse på bilder som er lyse i tonene.


HSM
HSM er den betegnelsen Sigma brukes på autofokus-objektiver der fokusmotoren bruker ultralyd-vibrasjoner som drivkraft for autofokusen. Dette gir hurtigere og (nesten) lydløs autofokus.
Canon bruker betegnelsen USM om slike objektiver, Nikon AF-S, Sigma HSM og Pentax SDM.


hvitbalanse
hvitbalanse er balanseringen av Kelvin temperatur som når emulsjonen. den kan allerede ligge i filmen selv gjennom dagslys/tungsten filmtype. Ellers kan den forandres i kamera gjennom filtere (se Wratten filtere nummer 82 og 85). Den siste løsningen på å forandre fargetemperaturen er å forandre lyskildens temperatur, gjennom filter bruk. Her kan man filtre ned lyskilder som lamper, practicals(lys som allerede er på location)vinduer og dører. Tiffen produserer slike gels(filtre)….
I nye digitale kameraer kan man stille hvit-balansen manuelt før man tar bildet, eller ta bilde i RAW format og justere dette i etterkant på PCen.


Hybrid
Krysning mellom to arter.


Hyperfokalavstand
Hyperfokalavstanden brukes til å regne ut dybdeskarphetenHyperfokalavstand= Avstand til nærmeste punkt i motivet som er skarpt når objektivet er innstilt på uendeligFokuseringsavstand på et bestemmt objektiv ved en bestemmt blenderåpning, som gir størst mulig dybdeskarphetenHyperfokalavstand er den fokuseringsavstanden som gir størst dybdeskarpet i et motiv ved en gitt blender.
Lettest å se på objektiver med fast brennvidde der dybdeskarphetsområdet er avmerket med hvite eller fargede prikker eller streker på eller ved siden av avstandsskalaen på fokuseringsringen med referanse til en blednderverdi.
Dersom man ved største blender(feks=16) fokuserer på uendelig, vil man miste skarphet i forgrunnen Ved i stedet å fokuserer etter hyperfokalavstanden, nærmere enn uendelig, men slik at uendelig er innenfor dybdeskarphetsområdet vil man i tillegg til bakgrunnen også få en større del av forgrunnen skarp. Dette gjøres ved å se på merkingen på objektivet(fast brennvidde,ikke zoom). De to ytterste(lengst fra hverandre)strekene markerer dybdeskarphetsområdet for objektivets største blender oftest 16 eller 22 markeringene innenfor vil da bli den neste lavere blenders eller den angitte verdis dybdeskarphetsområde. Streken som er midt i mellom er avstanden til fokus-punktet. Eksempel, 50mm/f=16 fokusert på uendelig gir bilde med dybdeskarphetsområde fra ca 6m-lengre enn uendelig. dersom samme objektiv/blender kombinasjon fokuseres slik at avstanden uendelig står på f=16 merket vil man få et bilde som er skarpt fra ca2,5m-uendelig. Dette er faktisk tilnærmet samme dybdeskarphetsområde man får ved å fokusere på uendeligmed 50mm/f=11Hyperfokalavstanden kan beregnes ved formelen HFA=(F x F)/(f x S) hvor F= brennvidde,
f = valgt blender og S er et spredningstall.Spredningstallet kan oppgis forskjellig av forskjellige
objektivfabrikanter, men vanlig verdi for S er : 35mm format 1/30mm, mellomformat 1/8mm.
Andre verdier : 0.036 og 0.127 for henholdsvis 35 og 120 format.
Eksempel : 28mm objektiv, blender 16, spredningstall 1/30mm og 35mm format
HFA = (28 X 28)/(16 X 1/30) = 1470mm, dvs, ca 1.5 meter.
Innstilles 28mm objektivet på 1.5 meter vil det tegne skarpt fra halve HFA til uendelig.
Mitt Carl Zeiss Distagon 28/f2.8 viser ved blender 16 HFA i overkant av 1 meter og tegner skarpt
fra ca. 0.6 meter til uendelig. Dette kan tyde på et annet spredningstall.


ICC
En ICC-profil er en fil som forteller om kalibreringen
til systemet ditt. Dette er spesielt aktuelt for de som driver
med repro (trykk), da det er viktig at den fargen man ser
på skjermen er den samme som dukker opp på papiret.

ICC-profilen er en slags beskrivelse av hvordan f.eks. skjermen oppfører seg.
Har man en skjerm som er veldig blå, foreksempel, kan ICC-profilen korrigere for dette.
ICC profiler gjør at scannere, skjermer og printere gir samme resultat som på ferdig trykk.

ICC-profiler er spesielt genialt ved overføring av bilder fra et byrå til et annet,
eller for fotografer som gjør scanning og separering selv.
For å bruke ICC må både scanneren, skjermen, printeren (førtrykk) ha ICC-profil.

ICC står for Internal Color Correction profile (tror jeg)ICC = International Color ConsortiumICC er en internasjonal standard for å beskrive (digitale) farger mot en kjent referanse. Denne referansen er teoretisk og absolutt og varierer ikke med subjektive oppfatninger eller fysiske forhold.

De ulike enhetene som benyttes til å gjengi farger forholder seg til standarden gjennom individuelle ICC-profiler. En ICC-profil beskriver kort sagt forholdet mellom den teoretiske fargestandarden og den faktiske gjengivelsen den enkelte enheten gjengir under bestemte forhold. Disse forholdene må kunne reproduseres og holdes faste for at ICC-profilen skal stemme over tid.

En enhet kan i denne sammenhengen tilhøre en av tre grupper: 1) Lese/input-enheter (scannere og digitale kameraer), 2) Monitorer og 3) Ut-enheter (skrivere, trykkprosesser).

En ICC-profil er ikke det samme som kalibrering. Kalibrering betyr å stille inn en enhet, f.eks. en monitor, slik at den viser farger på samme måte fra en dag til en annen, fra en time til neste og fra jobb til jobb. Når en enhet er kalibrert, dvs. den har en kjent gjengivelse, kan den karakteriseres. ICC-profilen er således en karakterisering av enheten med en gitt kalibrering.

En ICC-profil må derfor endres når enheten som karakteriseres endrer seg på en slik måte at fargegjengivelsen ikke lenger er kjent. Dvs. f.eks. når du skifter lampe på en scanner, lyssetting for et digitalt kameraopptak, skrur på lys eller kontrastknappen på en monitor (eller drar for gardinene), skifter papirtype eller blekk på en skriver m.m. I praksis vil man ofte begrense seg til å lage nye ICC-profiler når man ser at fargegjengivelsen ikke lenger er den samme.


IEEE1394
Også kjent som »I-Link» (Sony), »FireWire» (Apple). Høyhastighetstilkobling for datamaskiner. Bruker ifm. videoredigering, scanning, eksterne harddisker mm, der det kreves rask forbindelse.


IF
(Internal Focus) Betegnelse på (Nikkor-)linser der glassene som blir brukt til fokusering sitter inne i linsen. Mao. vil ikke frontelementet bevege seg.Også Sigma bruker dette til sine objektiver.


Ilfochrome
Tidligere Cibachrome. Prosess for kopiering av dias til papir som er greit håndterlig for amatører. Kjennetegnes ved ekstremt god holdbarhet og relativt høy kontrast.


infrarød film
(IR-film) film som i varierende grad er følsom for infrarød belysning (lys med bølgelengde over det synelige spekter). Merk, de fleste IR- filmer vil også være følsomme for deler av det synlige spekteret.Infrarødt lys har en annen brytning en lys fra det synlige spekteret. Det vil derfor være nødvendig og forlegge fokusen noe ved fotografering med IR- film. På en del objektiver er dette markert med feks. en rød prikk.


infrarødt
Infrarødt lys:
Elektromagnetisk stråling med bølgelengder lengre ennsynlig lys (lengre enn ca. 800 nm). Følbart som varmestråling hvis kraftig nok.

Se for øvrig »lys»


Interpolering
Et begrep for utregningen av farge verdi. Brikken på et Dgitailt kamera, er i S/H. Hver pixel blir derfor sekvensielt tillordnet en primærfarge, og oppfatter denne, og kunn denne fra linsen. Farge verdien fra de andre primærfargene, vill bli till-ordnet denne pixelen, etter en gjennomsnitsverdi fra de omligende pixler i de andre aktuelle fargene. Før interpolering har en digtial råfil pixler bestående av kun 1 farge hver seg, etter interpolering er verdien utregnet, og hver pixel inneholder nå 4 farger, 1 »ekte» og 3 statistiske.Interpolering er en tilføying av kunstige pixler som gjør bildet så stort som du vil.


IQ
I mange (engelske) omtaler brukt som forkortelse for ‘Image Quality’.
F.eks.: »The IQ of this camera is amazing!»


IR film
IR- forkortelse for infrarød. Se ellers under »Infrarød film’


ISO
ISO er en litt omskrevet forkortelse for International Organization for Standardization, og er en standard som viser en films følsomhet for lys. Følsomheten for en film er trykt på filmboksen og alle filmer med samme filmfølsomhet trenger like mye lys for å få riktig eksponering.De vanligste tallene for filmfølsomhet starter på tallet 25 og går opp til 3200 med en dobling for hvert steg. Hver gang ISO-tallet dobles, øker filmens lysstyrke til det dobbelte. Det vil si at en ISO 100 film trenger 4 ganger så mye lys som en ISO 400 film for å bli riktig eksponert. Et annet ord for filmfølsomheten er filmens hastighet. Filmer med høyere ISO-tall er raskere enn de med lavere tall, siden de trenger mindre lys. Dette må en ta hensyn til når en skal fotografere, og en må derfor gi kameraet »beskjed» om hvilken film som står i ved å stille inn ISO-verdien på kameraet. På eldre kamera må dette gjøres manuelt, men de fleste nye kamera gjør dette automatisk.For at filmen skal bli mer følsom og dermed trenge mindre lys, trengs det større korn på filmen som dermed er mer mottakelig for lys. En ISO 3200 film er veldig rask og en kan lett se kornstrukturen på filmen. En ISO 25 film trenger mer lys og har veldig små korn som omtrent ikke kan sees med det blotte øye. Generelt har filmer med liten ISO-verdi finere kornstruktur enn filmer med stor ISO-verdi.ISO er en sammenslåing av de gamle »standarene» ASA og DIN. F.eks så står det på filmpakken ISO400/27, det betyr ASA = 400 og DIN = 27.ISO har standarder for mer enn kun filmfølsomhet, de vedtar også standarder for blandt annet tastatur-tegnsett (hvor det norske heter ISO-8859-1) og mange andre ting jeg ikke kommer på i farten :-)ISO=ASA når det gjelder filmfølsomhet!husk: din 27 tilsvarer iso(asa) 400Fordi »International Organization for Standardization» ville få ulike forkortelser på forskjellige språk (»IOS» på engelsk, »OIN» på fransk osv.) ble det bestemt å bruke et ord som stammer fra det greske »isos», som betyr »lik». Derfor er kortformen ISO lik i alle land, uansett språk.For film har ISO en en helt presis betydning. Definisjonen er bestemt av standardiseringsorganisasjonen ISO, og innebærer at film-ISO kan måles i et laboratorium. Man måler rett og slett svertingen av filmen når den blir eksponert for en fastsatt mengde lys, og graden av sverting, målt med et densiometer, gir filmens ISO-verdi. For digitale bildesensorer (slik som de som brukes i digitalkamera) eksisterer det ingen tilsvarende målemetode. I stedet er digital-ISO definert slik at en ISO-verdi i et digitalkamera er den ISO-verdien som vil gi samme resultat med samme lukkertid og blender som dersom man brukte film med samme ISO-verdi.


joder
en joder er den konvolutten som du legger negativene dine i når du henter en fremkalt film


Joseph Nièpce
(1765-1833)
Tok et av de første kjente fotografier i 1827(med utsikt fra balkongen sin i Paris).
Her kan du se hvordan bildet så ut:
http://www.algonet.se/~p-awest/niepce.jpg


JPEG
Joint Photographic Experts Group – www.jpeg.org

Mest kjent for JFIF-standarden for komprimering av digitale stillbilder (JPG-bildene). Benytter en kraftig komprimeringsalgoritme som kan gi svært liten filstørrelse, men skaper samtidig kraftige forvrengninger i bildet. Disse blir mer fremtredende på bilder med store sammenhengende områder med små kontraster


Kalibrering av skjerm
Enkel hjelp til innstilling av lys og kontrast på din skjerm:
http://foto.no/cgi-bin/bilder/calibratescreen.cgi


Klorbromidpapir
Ein type fotopapir der emulsjonen inneheld ei blanding av sølvklorid og sølvbromid. Sølvklorid gjev ein varm og grønnleg tone, medan sølvbromid gjev ein kjøleg og blåleg tone. Avhengig av blandingsforholdet vert kopien meir eller mindre varm (d.v.s. brun evt. grøn) i tonen. Ein viktig føresetnad for dette er imidlertid bruk av ein varmtoneframkallar, t.d. Agfa Neutol WA.


Kloridpapir
Ein type fotopapir som berre inneheld sølvklorid i emulsjonen. Er langt mindre lysfølsomt enn bromidpapir, og vert berre brukt til kontaktkopiering. Gjev ein tydleg grønnleg tone.


komplimentær farger
Komplementaere farger er de fargene som ligger paa motsatt side av hverandre paa Ittens fargesirkel, f.eks blaa og oransje. Komplimentaerkontrasten er kontrasten mellom disse fargene. De ulike komplimentaerfargene har ulike egenskaper, men ved siden av hverandre forsterkes de vanligvis. F.eks i en fruktforretning ligger ofte tomater paa en groenn bakgrunn slik at roedfargen ser mer vital og frisk ut.


Komposisjon
Kan noen legge inn dette?Komposisjon betyr å sette sammen elementer til en helhet. Disse elementene kan være linjer, former, farger, bilder, bokstaver. Ved hjelp av prinsipper og regler kan vi sette vi sammen elementene til et bilde. Dette kalles layout eller komposisjon.

Reglene er hjelpemidler vi bruker for å sikre oss et godt resultat. Skal vi bygge et hus har vi en rekke forskjellige materialer til rådighet. Men vi må ha en god plan og gode kunnskaper om byggemetoder skal vi lykkes med å sette sammen alle materialene til et godt hus.

Regler og prinsipper må ikke hindre oss i å eksperimentere, gå nye veier, være kreative. Mange erfarne designere sier: bryt alle regler, glem alt du har lært! Men gode kunnskaper er grunnmuren vi bygger huset på. Hvis vi bryter reglene må vi være helt klar over hva vi gjør slik at vi kan analysere oss fram til konsekvensene og dermed slipper at huset ramler ned ved første vindkast.

Mange av disse reglene har med estetikk å gjøre. Hva er stygt, hva er pent? Her finnes aldri klare svar. Individuelle oppfatninger, kultur og tradisjoner, preger våre oppfatninger. Gamle damer synes som regel grafitti er grusomt stygt. Moderne arkitekter synes som regel bonderomantikk er grusomt. Elever synes moderne kunst er grusomt?

Arbeid med komposisjon utvikler vår estetiske sans og gir oss forståelse og innsikt i estetikkens verden. Du har bruk for kunnskap om komposisjon både i tegning, form og farge.

kilde: <a href=»http://home.online.no/~k-dahle/formgivingsfag/» target=_blank>formgivingsfag</a>


konstant lyskilde
er fra kilde.
er også et vindu dersom kilden er på utsiden.
er også acetat som står imellom lys og fotograferingsgjenstand.


kontaktkopi
avtrykk av fotografisk negativ i samme størrelse. Et ark med kontaktkopi inneholder som oftest en hel film med bilder.


Konverter
Se TeleconverterSe Converter


Kromatisk aberrasjon
Lysbrytningsfeil som skyldes de ulike fargenes forskjellige brytningsgrad. Kan sees spesielt godt på hvite punkter mot mørk bakgrunn, der fargene skilles i overgangen.Vanlig forkortelse på engelsk og norsk er: CA


Kulehode
Har sett definisjonen i forbindelse med stativ…Kulehode er rett og slett et stativhode der kamerabraketten sitter montert på en kule som igjen sitter i en sokkel med låseskrue. Når låseskruen åpnes, kan kameraet beveges i alle retninger.


L objektiv, Canon
Står for eksepsjonell (eller LUXURY) kvalitet på objektivet. Ofte hvite objektiv, hvis de er teleobjektiv eller kraftige zoom-objektiv som f. eks. 70-200 eller 35-350. De objektivene i L serien som ikke er hvite, har en avslørende rød sterk/ring. Svært god kvalitet og slitestyrke. Ofte svært dyre objektiv. Disse objektivene har ofte også (sett i forhold til brennvidden) svært store blenderåpninger. De er også vanligvis større og tyngre enn vanlige objektiv i samme brennvidde.


Lambda-kopi
Lambda 130
Digitalfoto i storformat direkte fra digitale filer.
Den nye standarden for fotografier og plakater direkte fra digitale originaler. Bildene gjengis i uslåelig kvalitet på vanlig fotopapir med heldekkende toner uten synlig raster eller punkter.Ein Lamda printer er utstyrt med et laserhode, dette beveger seg over foto papiret og eksponerer den digitale fila. Papiret vert deretter framkalla som vanleg. Hele Alberto Korda-utstillingen på Høvikodden
i 1999 var produsert på LAMBDA.

Leveres av Fjellanger Widerøe VisKom as i Oslo.


landskapsfotograf
En som har spesifisert seg på bilder av landskap. Bruker mest mellom- og storformat-kamera.


LCD-søker
LCD, forkortelse for LIQUID CRYSTAL DISPLAY. LCD-søker finner du bl.a. på videokameraer og bak på et digitalkamera. En liten skjerm som viser søkerbilde.


Ledetall
Angir styrken på blitzen. For å finne blenderen tar men og deler ledetallet på avstanden. Eks: blitzen har ledetall »24m/ISO 100» og avstanden er 6 meter, 24/6 = blender 4. Dette betinger at man benytter film ISO-100. Hvis filmen har en annen ISO så må man korrigere like mange trinn på blenderen.Ledetallet /GN) fordobles når ISO-verdien firedobles.
GN 22 ved 100 ISO er GN 45 ved 400 ISO


Leica
Leitz Camera er oppfinneren av småbilde-kameraet. Serieproduksjon fra 1920-tallet av små, kompakte kameraer som brukte 135mm film fra kino-film. Tidlig ute med utskiftbar optikk, målsøker-fokusering og rammesøker med automatisk stilte lysrammer etter brennvidde.

Leica M-serie har vært omtrent uforandret siden første M3 i 1954. Dagens M6 har lysmåling og TTL-blitzmåling. Bunnsolid tysk kvalitet som ikke piper!


Levels i etterbehandling
LEVELS i etterbehandling er noe av det viktigste verktøy vi har i f. eks. Photoshop eller lignende program. Alle slike programmer har «Levels» som balanserer toneomfang (fra 0 [sort] til 255 [hvit] og alle gargene i mellom.


Lineært pola-filter
Det finnes i to ulike typer, lineært og sirkulært polariserte. Moderne kameraer med lysmåling fra filmplanet og/eller autofokus trenger ofte sirkulært polariserte filtre.
Lineære polarisasjonsfiltre består av lange, parallelle (organiske) molekyler innbakt i plast (evt glass), som demper lys med polarisasjonsretningen parallelt med molekylene.


Linse
Glass eller plast som er slipt eller støpt i den hensikt å bryte lys i en bestemt retning. Flere linser satt sammen i en rekkefølge for montering på et kamera kalles objektiv.
Brilleglass og forstørrelsesglass er eksempel på linse.


Linseelementer/ Linsegrupper
Et linseelement brukes egentlig som betegnelse på én optisk linse, som i en lupe. Begrepet brukes for å unngå forvirring siden objektiver ofte også kalles »linser» selv om de egentlig består av flere linseelementer.

En linsegruppe brukes om et antall linser i et objektiv i fast tilknytning til hverandre, med fast innbyrdes avstand eller helst direkte i kontakt med hverandre.

Ingen av begrepene har helt faste definisjoner, så bruken varierer en del.Linsegruppe består av 1 eller flere linseelementer som er »kittet» sammen uten luftmellomrom. I klassisk fastopptikk er alle linsegrupper fastmontert med samme innbyrdes avstand. Ved fokusering beveges hele objektivet (alle linsegruppene) samtidig. For å korrigere linsefeil som oppstår ved nærfokusering har noen objektiver en eller flere linsegrupper som beveger seg i forhold til de andre. Dette kalles »flytende elementer».


Linselus (Lupoe Anoplura Sapiens)
Som regel barn som synes det er morsomt å hoppe opp og ned bak intervjuobjekter eller reportere på TV, kan også opptre som grupper på flere individer.Se -> kyllingmannen


lith-film
Lith kommer av gresk for stein, og har vel sin bakgrunn fra trykkemetoden litografi. Lithfilm blir mest brukt av litografer eller reprofotografer – grafisk industri. De fremstiller filmer av trykksakorginaler (skrift,tegninger,bilder). Det de produserer er film til produksjon av trykkplater. Lith-film er blå-følsom eller orhocromatisk og har oftest en meget hard kontrast. Fremkalt i speialfremkaller ,lithfremkaller, har den ingen gråtoner. Filmen produsers i blad, også i størrele med en avisside. Basen er tynn, og levres i to kvaliteter. målfast og ikke målfast.
Lithfilm brukes av fotografer til fremstilling av masker, tekstfilmer, og fotografiske spesialeffekter.Filmleverandørene Fuji, Kodak og Agfa har egne grafiske avdelinger.

Med hilsen Fotograf Willy Tverodd, tverodd@start.no


LiveView
LiveView kalles funksjonen som gjør det mulig å benytte bildeskjermen på digitale speilreflekskameraer som søker, som ellers er vanlig på kompaktkameraer.

Funksjonen er ikke like enkel å få til på speilreflekskameraer som på kompaktkameraer, i og med at speilet står i veien for direkte visning til bildeskjermen.

Olympus var først ute med en løsning for speilreflekskameraer.


LOMO
www.lomo.comEn kynisk utnyttelse av et vilkårlig, billig kamera, kun med det for øye å profittere på uvitende og blåøyde fotografspirer som blir lurt til å tro at de tar helt spesielle bilder med dette kameraet.Russisk rangefinder kamera av heller tvilsom kvalitet. Optikken er ikke fargekorrigert, slik at fargeforskyvning oppstår rundt bildets ytterkanter. I senere år har det oppstått en kult rundt disse kameraene


low-key
Low-key brukes som betegnelse på generelt mørke bilder. Bilder som er mørke i tonene.


lukker
I et kamera er det noe som heter lukkergardiner. Når man eksponerer filmen (trykker på knappen), går lukkergardinene opp og ned igjen, de slipper inn lys på filmen. Og lys er veldig vesentlig for bildene. Videre kan man ved å stille inn lukkeren bestemme hvor lang lukkertiden skal være, altså hvor lang tid det skal ta før negativen er ferdig eksponert. Dette igjen har en sammenheng med hvor stor eller liten blender man har. Se også GardinlukkerLukkeren sammen med blenderåpningen bestemmer mengden av lys som treffer filmplan eller sensoren i et digitalkamera.
I gamle dager valgte man altid blender og lukker manuelt og etter hvert ved hjelp av en løs lysmåler, som kunne bestå av en selencelle og et viserinstrument med justering for filmhastighet.
Siden kom lysmåler i kameraet, lukker- og blenderautomatikk samt programautomatikk.
Av lukkere fines det flere typer som: sentrallukker, spaltelukker og gardinlukker med flere.


Lukkerforsinkelse
Lukkerforsinkelse (eller utløserforsinkelse) er tiden fra du trykker på utløserknappen til bildet faktisk eksponeres.


Lukkertid
Kort lukkerhastighet muliggjør å fryse hurtige bevegelser. Lange lukker- tider kan brukes for å illustrere fart. Tiden kameraet bruker til å slippe inn lys på filmen. For lukkertider som er lengre enn 1/60 sekund anbefales stativ.Her er de vanligste lukkertidene:
1/8000 s
1/4000 s
1/2000 s
1/1000 s
1/500 s
1/250 s
1/125 s
1/60 s
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1 s


Lys
Grunnlaget for all fotografering (og i tillegg alt livet på jorda). Daglig betegnelse på den synlige delen av det elektromagnetiske spektrum. Bølgelengder ca. 400 nm til ca. 800 nm (nm = nanometer = 10^-9 meter).

De ulike bølgelengdene i synlig lys har forskjellig farge. Alle fargene er synlige i regnbuen. Rødt har lengst bølgelengde, og fiolett har kortest. Øyet er mest følsomt for grønt, som ligger midt i spekteret.

Infrarødt (IR) lys: Betegnelse på den delen av det elektromagnetiske spekteret som har bølgelengder noe lenger enn rødt. Usynlig for øyet, men oppfattes som varmestråling.
IR-film: Spesialfilm som er følsom for IR-lys (i tillegg til synlig lys).

Ultrafiolett (UV) lys: Betegnelse på den delen av det elektromagnetiske spekteret som har bølgelengder noe kortere enn fiolett. Usynlig for øyet, men påvirker fotografisk film (kan gi blåstikk). Denne påvirkningen er som regel uønsket, og hindres ved bruk av UV-filter (stopper kun UV-lys) eller skylightfilter (Stopper UV og litt synlig fiolett).
Det er også UV-strålingen som gjør oss brune (solbrente…..).


Lysbilde
Se Dias


lysmåler
Instrument for å måle lysintensitet.
I fotografisk sammenheng vil lysverdiene bli oversatt til anvendbare lukker- og blenderkombinasjoner.

Det er to hovedmåter å måle lys på:
* innfallende lys
* reflektert lys
Det er det samme lyset man måler, bare at man måler det før eller etter at det forlater motivet.

Innfallende lys måles med kuppel eller skive. Kuppel måler totalt innfallende lys, mens kuppel gir et mål på lysinnfall fra ulike vinkler, dvs man kan se bidraget fra ulike lyskilder.

Reflektert lys måles med ulik grad av vinkel. Vanligvis vil man uten forsatser ha en målevinkel tilsvarende den man har med normalobjektiv. Andre er spotmålere som måler fra ca 1 til 10°. Med en spotmåler kan man måle deler av motivet for å anslå korrekt eksponering.

De aller fleste moderne kameraer har innebygget lysmåler. Mens tidligere lysmålere kun målte ett felt, har moderne speilreflekskameraer fra seks til flere hundre målefelter som arbeider sammen med informasjon fra blitz, objektiv og filmkassettens DX-kode, og bearbeides av kompliserte -> algoritmer for å gi optimal eksponering. Alle lysmålere i kamera måler reflektert fastlys (bortsett fra Leica R8 som også måler reflektert blitzlys.

Måling av lys fra elektroniske blitzer krever mer avanserte målere, og det finnes egne målere for denne typen lys. Enkelte digitale målere kan måle kombinasjonen av eksisterende lys og blitzlys og angi forholdet mellom disse.


Lysmaling
Bruker langlukker tid og leker med lyset. Det mest vanlige med dette er å f.eks. skrive navnet sitt


Lysstyrke (på objektiv)
Når vi snakker om lysstyrke, snakker om hvor mye lys som slipper gjennom objektivet, og dermed på filmen. Jo lavere tall på Blenderingen, jo mere lyssterkt er objektivet.
mao et 28mm objektiv med blender 2,8 er lyssterkt, men en 28mm med blender 1,4 er TO ganger sterkere. Dvs at 1,4 objektivet slipper inn to ganger mer lys inn på filmen enn 2,8 objektivet.
dette avgjør prisen også. en 28mm på 2,8 koster ca 2500 kroner , mens 28mm på 1,4 koster 19000!!!!
og husk at jo lavere tall, jo mindre dybdeskarphetSiden blenderen er et mål på diameter, vil lysstyrken firedobles når blendertallet halveres. Formel for relativ lystyrke: (blender1/blender2)^2. Dette sier hvor mye mer lys du får ved å bruke blender2 istedet for blender1. Eks: (4.0/2.0)^2=4. Da kan man ha en firedel av lukkertiden.


Lysverdital
Lysverditala ligg i ein (binærlogaritmisk) skala for lysstyrken frå motivet.

(Lysverditalet er den negative eksponenten i ein potens med 2 som grunntal, der 2^0 (^ tyder opphøga i) tilsvarer fotografering med blendaropning 1, over 1 sekund.
1/a*1/b^2=2^c, der 1/a er eksponeringstida, b er blendartalet, 1/b^2 er blendaropninga, og c er lysverditalet.)

På riktig gamle kamera kan ein finna ein lysverdilukkar. Denne fungerte slik at ein stilte inn det rette lysverditalet, og så kunne ein velja den blendaren ein ville ha, og lukkartida justerte seg automatisk (eller omvendt). Ved fotografering med 100 ASA film av hageselskap i sol ved middagstid, bruker ein til dømes lysverdital 14 eller 15 (1/250 sek., bl. 8 eller 11). Skuggefotografering krev gjerne 12 eller lågare, medan motiv på sjøen eller i snø, med full sol, gjev lysverdital 16 til 18.
Same motivet har ulikt lysverdital etter kor rask film ein brukar. Det nemnte hageselskapet fotografert med 800 ASA film, gjev då 17-18.

Lysverditalskalaen er ein fin måte å læra om lysstyrken når ein fotograferer. Lysverditala ligg i ein (binærlogaritmisk) skala for lysstyrken frå motivet.

(Lysverditalet er den negative eksponenten i ein potens med 2 som grunntal, der 2^0 (^ tyder opphøga i) tilsvarer fotografering med blendaropning 1, over 1 sekund.
1/a*1/b^2=2^c, der 1/a er eksponeringstida, b er blendartalet, 1/b^2 er blendaropninga, og c er lysverditalet.)

På riktig gamle kamera kan ein finna ein lysverdilukkar. Denne fungerte slik at ein stilte inn det rette lysverditalet, og så kunne ein velja den blendaren ein ville ha, og lukkartida justerte seg automatisk (eller omvendt). Ved fotografering med 100 ASA film av hageselskap i sol ved middagstid, bruker ein til dømes lysverdital 14 eller 15 (1/250 sek., bl. 8 eller 11). Skuggefotografering krev gjerne 12 eller lågare, medan motiv på sjøen eller i snø, med full sol, gjev lysverdital 16 til 18.
Same motivet har ulikt lysverdital etter kor rask film ein brukar. Det nemnte hageselskapet fotografert med 800 ASA film, gjev då 17-18.

Lysverditalskalaen er ein fin måte å læra om lysstyrken når ein fotograferer.


Macro-objektiv
Et objektiv med svært lav nærgrense, altså kan en fokusere på ting som er nærme objektivet.Skal skrives med k på norsk: »makro».nærlinser


magenta
Magenta er fargen rød, enkelt og greit 🙂 Magenta er vel ikke egentlig rød. Rødt er den fargen i spekteret som har flest nyanser. Rødt får man ved å blande magenta og gul i like deler. På samme måtte får man grønn ved å blande cyan og gul. Blått er en blanding av cyan og magenta. Det er dette prinsippet som gjør at man kan trykke bilder i farger.Magenta er rødfargen som blir brukt i fargetrykk. Magenta alene har et lite blåstikk i seg. Magenta er sjeldent en fin farge å bruke alene.Magenta er rødfargen som blir brukt i fargetrykk. Magenta alene har et lite blåstikk i seg. Magenta er sjeldent en fin farge å bruke alene.


målsøkerkamera?
Et målsøker kamera er et kamera der man ikke »ser» gjennom objektivet når man skal ta et bilde. Man kan si at man sikter slik som på et. I motsetning til et speilreflekskamera der et sofistikert system av speil og prismer sørger for at man ser direkte gjennom linsen. Fordelen med et målsøkerkamera er at de som oftest er mindre, enklere oppbygd og mer robuste. Dessuten er søkren betraktelig lysere enn på et speilrefleks kamera.
Ulempene er også mange da det er vanskelig å foskusere og det hender ofte at man tar bilder av helt andre ting enn det man tror.Se også under »Range finder vs. speilrefleks kamera» for redegjørelse av forskjeller mellom disse…


Manipulasjon
Bearbeidet av hånden Lat. Manus.
Jfr. Manuskript (Håndskrevet, Håndskrift)Utføre påvirkning for håndManipulere = (påvirke andre ved å) bruke knep; føre bak lyset, manøvrere; tilpasse til et bestemt formål.

Bildemanipulasjon er et kontroversielt tema innen foto. Betraktere av bilder bør gjøres oppmerksom på om bildet er manipulert, og merkes vanligvis med »M» etter bildetittel.M tas i bruk for å bedre kvalitet på bilder som man ikke har kunnskaper eller ferdighet nok til å oppnå under fotograferingen. M rettferdiggjøres ofte av den som hører under forannevnte, og det henvises stadig til »gode gamle» fotografer som benyttet M i mørkerommet under fremstilling av s/hv-fotos. Manipuleres bilder, er det overfor betrakteren en god skikk å informere om hvilke M grep som er foretatt i bildet. Fravær av slik informasjon er å føre betrakteren bak lyset. Den som stilltiende manipulerer bildene skal være oppmerksom på at det er en selv som lar seg lure i det lange løp. Gode fotografer benytter sjelden eller aldri M.Det som står over er reinspikka sprøyt.

– Toralf Sandåker


Masking
Utelatelse av deler av bildeoriginal (neg/pos) for å oppnå ønsket effekt/bildeutsnitt.
layers


Matrix
– Nikon sin flerpunktslysmåling. Matrix er engelsk. Paa norsk brukes ordet matrise. Ordene benyttes ofte for tabeller med data, eller verdier satt opp i tabellform. I Nikons lysmaalersystem er billedfeltet inndelt i et rutenett med en lysmaaling i hver rute.Kom i 1983 under navnet »AMP» på Nikon FA. Var det første lysmålingsystemet som »tenkte» eksponering og ikke bare lysverdier. Finnes idag i flere versjoner ,den mest avanserte er RGB versjonen som først kom med Nikon F5 og så videre i D2H og D70.


Megapiksler
Antall bildepunkter et bilde består av i millioner. (se Pixel)
Vanlige digitalkameraer har fra 2 til 13 megapiksler
For å skrive ut på et A4 ark bør man helst ha over 3 megapixler.


Mellomformat
Betegner en type kameraer som bruker negativer med størrelse fra 6×4.5 cm til 6×9 cm.
Hasselblad, Bronica, Mamiya er typiske merker som lager mellomformatskameraer.Alle kameraer som benytter filmformater større enn 135 og mindre enn planfilmformater er å betrakte som mellomformatkameraer. Mellomformatfilm finnes i to typer, 120 og 220. Begge kommer på samme type ruller, med dekkpapir utenpå.


Mellomleggsringer
Se mellomringerSe extension tube


Mellomring
Ekstrautstyr som monteres mellom objektiv og kamerahus til bruk ved makrofotografering. Gjør at nærgrensen flyttes nærmere kamera.


Micro-objektiv
Se makroobjektiv.ofte brukt som betegnelse på objektiver som gir en forstørrelse større en 1:1.Skrives med k på norsk: »mikro».


micron
1/1000 mm
Til sammenlikning: 1 film er ca 150 micron tykk, emulsjonslaget er ca 10 micron tykt.


Mirror lock-up
Låsing av speil (i speilrefleks kameraer) i øvre posisjon. Nyttig funksjon ved macro/micro fotografering, samt ved bruk av store teleobjektiver, for å minske vibrasjoner. MERK: du kan ikke se gjennom søkeren når du bruker mirror lock-up.


Moiré [~mwareh]
Moir er et mønster som oppstår når to mønster ligger over hverandre og skaper interferens.

På digitale bilder vises dette med at man får markerte kanter og regulære forstyrrelser i bildet i form av vertikale/horrisontale eller diagonale mønster i blidene.

Moir oppstår meget lett i dårlig scannete blider, hvor filen resulterer i en komprimert jpg eller gif fil med medium/mye komprimering.

Generelt: Bilder med moiré er resultat av bilder med upassende oppløsning. Moiré er vanskelig å forutse da de kan oppstå på grunn av; bildets størrelse, oppløsning, halvtoner, skjerm, printer osv.

Typiske eksempler på morié kan være:
1. Effekten av f.eks. stripete dressjakker på TV/skjerm (urolige piksler).
2. Mispass av raster i trykk (rosetter).
3. Scanninger av trykksaker. Her kan du ofte få noe moiré på skjerm. Blir bildet trykt igjen, vil det innscannede rasteret skape interferens med rasteret på det nye trykket, og skape mildt sagt spennende effekter.En av årsakene til Moiré er at bildet reflekteres i seg selv, på en av glassets sider under scanning.Ordets opphav er fra vevere av »mohair» fra Angora geita. De oppdaget at stoffet formet merkelige mønstre hvis det var ulik spenning i fibrene (www.wikipedia.com).


Monokromatisk
Et fotografisk bilde som bare består av en farge.


Monopod
Stativ med bare ett ben. Er raskt i bruk og gir støtte til kameraet, men selvfølgelig mindre støtte enn et tre-bens stativ (tripod).


Montasje
Sammensetting av flere bilderSammenstilling av flere elementer, som gjerne er motstridene, slik at det dannes en reaksjon der de to elementene jobber sammen.

relatert artikkel – http://www.hf.uio.no/inl/boygen/montasje.html <br>

*se også Collage


motlyskompensasjon
se eksponeringskompensasjon


Motor
Ekstrautsyr til kamerahus. Monteres vanligvis under k. og trekker filmen automatisk fram ved fotografering. Raskere framtrekk enn winder.


Mørkerom
Mørkerom er orginalt nok et rom som er HELT mørkt, når man skrur av lyset.

Det er altså et rom uten vinduer eller med vinduer som er tettet godt igjen. For å gjøre det mer sikkert mot lyslekkasje er de ofte malt i mørke farger også. Her har man allt frmkallings utstyret og fotopapir i en lystett boks/skuff/skap.
Poenget med et mørkerom er at man kan opne en filmboks ta ut filmen og legge den i fremmkaller veske uten at det blir påvirket av noe lys (ellers vil det bli overeksponrt eller helt ødelagt). Dette er kanskje det vanskeligste man må kunne i et mørkerom:åpne en film og putte den i en boks uten lyset på (i blinde).
Fotopapiret er litt greiere å jobbe med (i allefall svarthvitt) for det tåler svak rød belysning fra spesialpærer, som man har i et mørkerom , sånn at man ser hva man driver med. Rom i huset som vi helst unngår. Derav »mørke» rom.


MRC
MRC står for »Mid Roll Change». En funksjon ved enkelte typer APS (Advanced Photo System) kameraer som husker hvilke rute på filmen som var den sist eksponerte, slik at den spoler automatisk fram til neste ledige rute når du setter filmen i kameraet igjen.


multicoating
Multicoating brukes på alle moderne objektiver, i tillegg til de bedre filterne, og er ganske enkelt snakk om antirefleksbehandling (du får en enklere form på de fleste brilleglass også).

Pentax var tidlig ute og begynte med dette på 70-tallet. Alle objektivene deres etter dette har forkortelsen SMC (super multi coating) i navnet.

For de teknisk interesserte er det snakk om flere lag av ikkemetalliske (dielektriske) materialer med forskjellig brytningsindeks som legges på glasset. Tykkelsen på hvert lag velges i forhold til bølgelengdene på lyset (forskjellige farger har forskjellige bølgelengder) for å dempe reflekser for de forskjellige fargene.

Du kjenner igjen multicoatede filtre og linser ved at de reflekterer lite lys, men at det reflekterte lyset har en farge. I objektiver har ofte de forskjellige linseelementene litt forskjellige coating og reflekterer ved litt forskjellige farger. Carl Zeiss oppfant multicoating før andre verdenskrig. Noen få objektiver til Contax kamera fra før krigen er multicoating. I dag kaller Zeiss sin multicoating for T* og er nok den beste. Pentax hadde tidligere et samarbeid med Zeiss og regnes også for å være meget bra.
Multicoating brukes også til å endre fargebalansen i objektiver.Ubehandlet glass vil kunne tape så mye som 5% av bildedannende lys til refleksjon i hver glass/luft-overflate. Et ganske enkelt objektiv med fire grupper vil da bare slippe gjennom 2/3 av lyset (0.95^8).

Enkeltlags antirefleksbehandling reduserer dette til omtrent 1%, og det samme objektivet vil da slippe gjennom 0.99^8 = 92,2% av lyset. Derfor ble enkeltlagsbehandling brukt helt til 2003 av Schneider på Xenar-objektivene, som bare har fire elementer i tre grupper – 6% lystap er helt akseptabelt. Det finnes forresten noen som mener at enkeltbehandlete objektiver egner seg bedre til noen motiver, så Voigtländer (Cosina) har en »superversjon» av et av sine objektiver som bare har enkel antirefleksbehandling!

Multicoating reduserer lystapet helt ned til 0,2% per overflate, og når et zoomobjektiv kan ha 14 eller flere linsegrupper (SMC PENTAX-FA* 1:5.6 250-600mm IF & ED har 18 elementer i 16 grupper) begynner forskjellen å bli betydelig: 0,99^28 = 75%, 0,998^28 = 94,5%.

For å fortsette med Pentax, har til sammenlikning FA* 400/5.6 ED [IF] 9 elementer i 8 grupper: 85% lysgjennomgang med single-coating, 97% med multicoating. DA 40/2.8 AL Limited har bare 5 elementer i 4 grupper, og forskjellen mellom 92,2% og 98,4% er ikke så veldig stor.


Multieksponering
Når samme sted på filmen blir eksponert flere ganger. Mye brukt som spesialeffekt og i kunstfotografering


N-2 fremkalling
Se N-2Sjå forklaring under sonesystem.Det betyr at den som har eksponert filmen har brukt sonesystemet, og planlegger å minske kontrasten på sine negativer med to soner mindre enn lysforholdene tilsa. Ved å fremkalle sorthvitfilmen i 20% kortere tid (= N-1) enn anbefalt fra produsenten får man tettere negativer og ergo mindre kontrast. Ved å fremkalle i ytterligee 20% kortere tid, får man enda mindre kontrast/tettere negativer( =N-2). 20% kortere tid tilsvarer en blender / en sone. Det er høylysene man demper ved kortere fremkallingstid.
Eksponer for skyggene, fremkall for høylysene.Når man forkorter fremkallingen med »1 sone» eller blendersteg (N-1) forkorter man fremkallingstiden med 30%, ved 2 steg blir det 60%, og ikke 20% som i forklaringen over. Man kan si at 1 blendersteg tilsvarer 30% i fremkallingen.


Naturfotograf
Person med særegen interresse for selvpining. Bærer frivillig (ofte uten å nøle) mange kilo med fotoutstyr gjennom alt som kan defineres som natur.Kjennetegnes for øvrig av en ubendig hang til å hamstre trafikkdrepte dyr og andre kadavere i fryseren, i håp om at de en vakker dag vil komme til nytte som åte ved fotografering av rovdyr og rovfugler.Et annet kjennetegn på en naturfotograf er at han/hun hater blitzer, fotolamper og andre ikke-naturlige lyskilder, som selve pesten.En person som tar med seg noen kilo fotoutstyr langt ut i granskauen. Bruker noen timer på å slå opp et klumsete kamuflasjetelt. Legger en dau katt eller annet kadaver på bakken. Så venter han/hun time etter time på at en hjort eller noe skal komme og spise på den daue katten, slik at selvpineren(naturfotografen) skal få tatt et bilde eller to av hjorten. Så vandrer han/hun noen mil for å komme tilbake til sivilisasjonen.Hjort spiser vel ikke katter, dummen! Naturfotograf er en person med et lidenskapelig forhold til å avbilde dyr i sine naturlige omgivelser.


ND-filter
Se GråfilterND står fo »Neutral Density». Filterets fungsjon er å hindre mengden lys som når filmen/bildebrikka. Dette for å kunna ta bilder med større blenderåpning, eller lengre eksponeringer(lav lukketid). Kalles også gråfilter.


Nedblendingsknapp
Knapp på enkelte speilrefleks kamerahus eller objektiv som gjør det mulig å manuelt blende ned objektivet, dvs. lukke blenderen til innstilt verdi, uten å ta bilde. Benyttes for å kontrollere dybdeskarphet.


Negativ
I fotografisk sammenheng filmen som eksponeres i kameraet og som brukes til kopiering av vanlige fotografiske kopier. Gråtonene eller fargevalørene er motsatt av virkeligheten, og når dette eksponeres på papir som også er negativt fremkommer en positiv kopi.

Betegnelsen brukes også hyppig i betydningen fotografiets »original», enten det dreier seg om positiv (dias) eller negativ film.Holdning til personer med hang til å kjenne på de problematiske sidene ved tilværelsen.


Negativt rom
Rommet mellom »objektene» i et bilde. Begrepet brukes innen komposisjon ved at også rommet mellom objektene skal fungere, for eksempel i form av gjentagelse av form osv.


Newtons ringer
fargede ringer som kan sees gjennom en konveks linse som ligger på en plan glassplate. Skyldes interferens mellom lys som reflekteres fra baksiden av linsen og fra forsiden av platen.


Nikon F
Dette kameraet, introdusert i 1959, la grunden for en, rent ut sagt, revolusjon i fotoverdenen. Intil dets lansering brukte journalister, og andre proffer og avanserte amatører, enten mellomformat (Rolleiflex f. eks.) eller Rangefindere i småformat (Leica o.l.). I og med Nikon F, ble dette totalt forandret. Med sin gjennomført modulære design (les utskiftbart ALT(!); linseverk, søkere, mattskiver, bak- og bunnstykker), samt et nivå av presisjon og holdbarhet som kun kan karakteriseres som ekstremt høyt, vant det journalister, og mange andres, hjerter praktisk talt over natten. Foruten å bane veien for SLR eraen, la F’en også grunnen for Japans ledende posisjon som produsent av høykvalitets kamerautstyr, en posisjon Tyskland hadde hatt tidligere. Denne »stamfaren» for moderne speilreflekser er, ikke uventet, idag en klassiker som fremdeles er i daglig bruk av mange fotografer verden rundt, og selvfølgelig setter også samlere svært stor pris på dem. Nikon produserte F’en helt frem til 1974, de siste årene paralelt med sin etterfølger, F2 (introdusert i 1971). F- serien finnes, som de fleste sikkert vet, fremdeles; både F3 og F5 finnes å få kjøpt nye.


Nikonoman
En type mennesker som ærlig og oppriktig mener at det kun finnes ET eneste »korrekt» merke innen fotoutstyr.

Alle andre merker er 2-rangs og især vil ordet »Canon» frembringe en; »uff da, du skjønner ikke ditt eget beste» holdning og en tirade av nedsettende kommentarer.

Kjennetegn: Veldig vanskelig å oppdage, men hvis du ytrer positive kommentarer om, særlig Canon, så vil en Nikonoman umiddelbart tre frem og gjøre seg til kjenne…

Kan påtreffes i alle samfunnslag og yrkesgrupper.

Det motsatte av en forsmådd Canonbruker.


nordlys
Fellesbetegnelse på nordlys, aurora borealis, på den sørlige halvkule sørlys, aurora australis, lys som sendes ut i den øvre atmosfære, særlig i polartraktene. Polarlys har former av buer, stråler, draperier og kroner, det er stadige skiftninger av form, posisjon og opptreden, fargen er oftest gulgrønn, men kan også være grønn, rødlig el. rødfiolett. Polarlys forekommer hyppigst i ovale soner omkr. Jordens magnetiske poler, strålene ligger parallelt med de magnetiske feltlinjene og står derfor nesten loddrett i polarområdene. Nordlys kan iakttas i Norge spesielt i klare vinternetter. Varighet fra noen minutter til mange timer.
Fenomenene polarlys, magnetiske stormer og solaktivitet er knyttet intimt sammen. Fra Solen går en stadig strøm av elektrisk ladede partikler; ved utbrudd på Solen slynges store mengder partikler ut i det interplanetariske rom. Dette gir opphav til kompliserte reaksjoner i magnetosfæren, og som resultat av dette vil partikler dumpes ned i atmosfæren hvor de kolliderer med nøytrale gasspartikler, gassen ioniseres og blir tilført energi. I denne nye energitilstand er gassen ustabil, og energien sendes ut igjen som lys. Polarlys dannes som regel i en høyde av 100-300 km.


Normalobjektiv
Det viktigste objektivet i ethvert system er
normaloptikken, som har størst lysstyrke – fra
f:1,2 til f:2. Normalobjektivet er vanligvis
konstruert av 6 eller 8 linser, med brennvidder
på ca 50-60mm.Normalobjektivet regnes for å være den brennvidden som gir et perspektiv som tilsvarer bildet øynene våre gir.

For vanlig småformat ligger det i området 45-55mm, mens mellomformat og storformat krever større brennvidder, fordi bildevinkelen er større. F.eks er 80mm normalobjektiv for 6×6-formatet.Brennvidden på normalobjektivet tilsvarer lengden av diagonalen over negativet. For 35mm-formatet hvor negativet er 36mm x 24 mm vil dette helt eksakt si (utfra Pythagoras) 43mm. Det er kun normalbrennvidden gir et bildeuttrykk som kan gi oss mulighet til å bedømme avstander i bildet på en korrekt måte.Et normalobjektiv har en brennvidde som tilsvarer diagonalen av filmen, dvs 43mm, som er ca 50gr.
For at perspektivet skal bli »rett» når vi ser på et bilde skal betraktningsvinkelen være lik opptaksvinkelen, i dette tilfelle 50gr. Et A4-bilde »bør» sees fra 35 cm avstand.


objektiver
Linsa på kameraet. Man får forskjellige størrelser og varianter. Makroobjektiv, vidvinkel, zoomobjektiv, normalobjektiv,fish-eyeobjektiv, etc..en linse for enhver anledning. Objektivet er betegnelsen på hele den optiske konstruksjonen som består av flere linseelementer, objektivfatning, blendermekanikk osv. Mange brukes betegnelsen linse i samme betydning, men det er strengt tatt en komponent i et objektiv.


Omni-Bounce/Omnibounce
En liten softer som settes direkte på blitsen, noe som skapere et mykere lys. Det negative med dette er at den stjeler litt lys. Brukes normalt i lyse omgivelser for å fjerne skygger og gi et behagelig lys i ansikt/motiv.


Opasity
Opasitet, sverting, ugjennomskinnelighet Opasitet, sverting, ugjennomskinnelighet Opacity – grad av ugjennomsiktighet


opt
norsk forkortelse for: optisk, optiker og på engelsk forkortelse for: optical, optician, optics, option, optional.
Det finnes sikkert flere. 🙂


ortokromasi
Fargefølsomhet i en fotografisk emulsjon.
Ortokromatisk, fargefølsom, om fotografiske emulsjoner som gir god fargegjengivelse, dvs. følsom for blått og grønt, men ikke rødt.


OTF
Off The Film betegner at eksponeringsmåleren i kameraet avleser lysmengden som treffer filmen under selve eksponeringen. Alle kamerahus med OTF har selvfølgelig TTL lysmåling. Bare kamerahus med OTF har ekte TTL; i reklamen benyttes ofte TTL-begrepet men det som virkelig er av interesse og betydning er at eksponeringen måles der hvor eksponeringen skjer og at lysmåleren ikke tar hensyn til strølys fra søkerokularet eksempelvis.


Overeksponering
For mye lys til stede på filmen.


Overtoning
Veksle mellom dias uten mørke pauser imellom.

Du kan vise mindre bra bilder hvis de er satt i en sammenheng, enn når bildet må stå på egen hånd.

Ofte brukt med musikk. For å få en bra overtoning-visning kreves det ofte at noen av følgende effekter er brukt:

Sandwich
Tema eller rytme-skifte
Bilder med samme eller motsatt effekt som musikk
Nesten like bilder etterhverandre
Bilder etterhverandre som lager en ny eller morsom effekt Aktuell litteratur: Kodak sin »Slides – Planning & Producing Slide Programmes» 0-87985-291-7


Øyestyrt AF
Canon har et system der infrarød elektronikk
holder greie på hvor i søkeren fotografen ser.
Og der hvor han/hun ser fokuserer kameraet.

De første kameraene med Øyestyrt AF hadde fem
punkter fordelt horisontalt over mattskiven som
kameraet valgte mellom. Det er etterhvert kommet
til mange flere punkter og sist jeg sjekket var
Canon oppe i 45 punkter (EOS 3).

Hvor praktisk fokussystemet er kan diskuteres…


pankromatisk
fotografisk emulsjon som er følsom for alle farger. Passende fargefilter kan gjengi farger i riktige nyanser av grått.


Panorama
brede bilder. Egner seg til store landskap med horisont linje.Ordet panorama oppstod ved den Skotske maleren Robert Barker i 1792 for å beskrive hans panoramiske malerier av Edinburgh vist på en sylindrisk overflate siktet fra innsiden, som han snart stilte ut i London, som »Panorama». I dag betyr ordet »panorama» høy aspektforhold eller vid skjermavbilde eller filmformat, spesielt passende for landskaper, hvor mye landskap blir sett ved et blikk.


Panorering
Følge et motiv i bevegelse med kameraet mens bildet tas.


Pentaxianer
Trofast PENTAX-entusiast


Photoart/Fotokunst
Jepp. Kunst i form av ett eller flere fotografier.


Photoshoot
En prosess hvor det taes bilder fortløpende i forskjellige varianter av en poserende modell.


Pinhole
http://www.royse.gs.bu.no/pinhole/pinold/pinno.htmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole_camera


Pixel
Et bildepunkt. Dataskjermen er delt inn i et visst antall pixler eller bildepunkt. (F.eks. 800×600, 1024×768, 1280×1024) Dette er hvor mange bildepunkt det er i et skjermbilde. Skjermen har vanligvis et 4:3 format.


pjatte
(På svenska)Pjattning innebär att man skuggar en del av bilden en stund under exponeringen så att den inte blir lika mycket belyst som de övriga delarna. Motsatsen är efter-belysning som betyder att en del av bilden ges lite extra belysning efter den vanliga exponeringen.


Planar
Objektivkontstruksjon av Paul Rudolph, frå 1890 – åra sjå
http://www.foto.no/rolleiflex/Rollei-9.htmlPlanar er navn på en objektivtype fra Carl Zeiss. Les også om Planar og andre objektivtyper fra Carl Zeiss på http://www.zeiss.de/C12567A8003B58B9/allBySubject/0944A93…53003735CE


planar/sonar
Planar og Sonnar (skrivemåte) er to av Zeiss’ mest berømte objektivkonstruksjoner. Mye brukt på Hasselblad, Leica og lignende kompromissløse kameraer.


polar filter
Se polarisasjonsfilterDet vanligste er å forkorte polarisasjonsfilter til »polafilter» eller »polfilter».


Polarisasjonsfilter
fjerner eller demper reflekser fra ikkemetalliske flater, for eksempel en vannoverflate eller glassflate. Dermed kan det brukes til å fjerne ta bilder gjennom vinduer og vann- og is-overflater, og dempe innvirkning av dis (som jo er vanndråper).

Vanlige speil er metalliske, og refleksjonene fra disse påvirkes derfor ikke.

Filteret kan ofte gi øket fargemetning, for eksempel på løv, fordi lys reflektert fra overflaten fjernes mens lys som spres inne i bladet slippes gjennom, eller i himmelen, fordi disen fjernes, mens det spredte, blå lyset er upolarisert.

Ved bruk roteres filteret inntil man oppnår den ønskede effekten. Effekten er dessuten avhengig av vinkel-forholdet mellom lyskilden (solen), motivet og deg, så det kan lønne seg å flytte på seg.

Det finnes i to ulike typer, lineært og sirkulært polariserte. Moderne kameraer med lysmåling fra filmplanet og/eller autofokus trenger ofte sirkulært polariserte filtre.

Lys er vanligvis upolarisert, eller »polarisert i alle retninger», men når det reflekteres på en ikkemetallisk flate vil de forskjellige polarisasjonsretningene blir reflektert i ulik grad.

Polarisasjons-filteret demper eller fjerner én polarisasjonsretning, men slipper den andre (90 grader på) gjennom. Derfor må filteret roteres til den uønskede polarisasjonen er fjernet. Fordi filteret fjerner omtrent halvparten av lyset demper det også lyset med 1 til 2 blendere.

Lineære polarisasjonsfiltre består av lange, parallelle (organiske) molekyler innbakt i plast (evt glass), som demper lys med polarisasjonsretningen parallelt med molekylene.

Sirkulære polarisasjonsfiltre består i tillegg av enplate (»kvartbølgeplate) som »roter til» (egentlig roterer) lyset slik at det igjen er upolarisert etter at det har sluppet gjennom filteret og det uønskede lyset er fjernet. Dermed er disse filterne dyrere.

Sirkulære polarisasjonsfiltre er nødvendig på kameraer som bruker delvis gjennomsiktige polarisasjonsavhengige speil i lysmåler- og/eller autofokus-systemet. Dersom man bruker et lineært polarisasjonsfilter med en slik lysmåler vil den kunne oppleve det samme som du ser når du krysser to polariserte solbriller, det blir mørkt. Dermed måler lysmåleren feil.


POOL
utrykk i presse sammeheng


Pop-up blitz
En innebygget blitz i enkelte kameraer som kan »sprettes» opp hved behov for blitz. (herav navnet pop-up).


Portfolio
En mappe der en fotograf kan samle det beste arbeidet sitt. Dette vises frem ved jobbintervju, etc…


Portrett
du tar bide på nær avstand av en person


Ppi
Pixels pr. inch (piksler pr. tomme), som er scanningsoppløsning, også kalt inputoppløsning. {Må ikke forveksles med dpi (dots pr. inch), som er output-oppløsning, skriveroppløsning}.


ppt
(piksler pr. tomme/punkter pr tomme) – norsk uttrykk for å angi pikseltetthet for skannere og digitalkameraer hhv. punkttetthet for skrivere. Betegner antall piksler (bildepunkter) eller skriverpunkter pr. tomme i lengderetningen.


Pressing
Jeg tror utrykket »pressing» stemmer fra det engelske »pushing». Dette betyr at når en film (vanligvis dias eller sort/hvit) blir eksponert etter en høyere anbefalt DIN eller ASA. dvs. 800 istedenfor 100, må framkallingen av filmen bli tilsvarende forlenget (pressing). En fotolab. har som vanlig egne utarbeidet rutiner for dette, ellers må man bare prøve seg fram selv.


Profesjonell fotograf
En som som tjener penger av og betaler skatt for fotografiske tjenester.


PS
Forkortelse for »Photoshop». Bildebehandlingsprogram utviklet av Adobe med tanke på behandle og lage bilder.


QTVR
Quicktime Virtual Reality… Apple sin standard for 360 grader »filmer» lagt av fleire fotoer som er sydd saman med hjelp av datamaskin og diverse programvarer. Sjå her for meir info: http://www.apple.com/quicktime/qtvr/


Rammesøker kamera
Se Range Finder vs. speilrefleks kamera.


Range Finder vs. speilrefleks kamera
Et rangefinder kamera har søker som er uavhengig av objektivet, mens når man ser i søkeren på en speilrefleks, ser gjennom objektivet.

Fordelen med sistnevnte er selvfølgelig at man kan fokusere nøyaktig, samt se hva som virkelig kommer med på film. Dessuten er utvalget av linseverk som regel langt større for speilrefleksene, med alt fra fisheye og ekstreme vidvinkler til enorme speilteler med over én meters brennvidde. Ulempen er at når speilet går opp for å slippe gjennom lys til filmen, blokkeres søkeren og du ser ingenting. Dette er særlig problematisk (eller, kan være…) ved lange lukkertider.

Rangefinderne har selvfølgelig ikke de fordeler som speilrefleksen har (fokus, se nøyaktig hva som kommer på film, utvalg av linseverk etc.), men søkeren blir ikke blokkert når du tar bildet. Man drar også fordel av at de fleste rangefinder søkere er langt mer lyssterke enn søkerne i speilrefleksene. Dessuten er rangefinderne mindre rent fysisk, og de er lettere i vekt. Fint hvis man vil unngå å trekke til seg uønsket oppmerksomhet, eller slippe å drasse på masse tungt utstyrI en rangefinder kamera har man större frihet vad gäller optisk konstruktion av framförallt vidvinkelobjektiv eftersom det inte är någon spegel »i vägen» som dikterar hur långt bak det bakersta linselementet kan vara. Därför är några av de bästa vidvinkelobjektiven tillgängliga till just range-finder kameror.

Se under »Retrofokus».


Rangefinder kamera
Se under »målsøkerkamera’


Raster
Punkter,


RAW fil format
RAW (rå) fil format er et filformat som er det direkte resultatet fra CCD brikken. Dvs. fila har ikke vært innom programmvaren i fotoapparatet for bearbeiding til TIFF, JPEG ell. Dette er et rent format.

Det mest vanlige formatet i digitalkameraer er JPEG og TIFF. JPEG er et filformat som komprimerer bildefilen med hjelp av komprimeringsalgoritmer. Dette gir mindre bildefiler og da også bildefiler med »manipulert/mindre» informasjon. TIFF er et tyngere filformat og er gjerne dobbelt så tunge i kb enn samme bilde i JPEG. Både JPEG og TIFF er »industristandarder». Dvs. de fleste maskiner og programmer vet å takle disse.

RAW er ikke en »industristandard». RAW formatet kan variere fra kameraprodusent til kameraprodusent. RAW filene er vanligvis i 8, 10 eller 12bpp, som igjen gir deg dobbelt så mye »mer» informasjon enn et TIFF (24bpp) bilde.


repotasjefotograf
fotograf som tar bilder innen repotasje


repro
Repro er en forkortelse for å reprodusere.
Det kan lages reproduksjoner av det meste, fra store kunstverk, til forbruksvarer.
I den grafiske bransje var det noe som het reprofotograf. Disse reproduserte billedkunst, fotografier og tegninger til bruk i bøker, aviser og andre trykksaker. Dette faget er nå blitt historie. Stort sett all repro av bilder foregår nå ved hjelp av datamaskiner.


Resiprositets-avvik
Resiprositetsavvik er et uttrykk for at filmens lysfølsomhet avhenger av lysintensiteten. Ved fotografering i mørke må ekseponeringstiden endres i forhold til lysmålerens indikasjon for å ta hensyn til at filmen blir mindre følsom. Noe tilsvarende kan oppstå ved svært høye lysintensiteter.

En tommelfinger-regel er en blender (evt dobling av eksponeringstiden) når lysmåleren indikerer 10 sekunder og to blendere (4-dobling av eksponeringstiden) ved 100 sekunder, men dette varierer med filmen.

I tillegg til lysfølsomheten vil også filmens fargebalanse endres på grunn av resiprositetsavviket.Dette kalles også ofte for Schwartschildseffekt.
Oppstår ved ekstermt lange eller korte eksponeringstider.


Retrofokus
Beskrivelse på vidvinkelobjektiver på speilreflekskameraer.
Et objektiv med f.eks 28mm brennvidde, skal ideelt sett være 28mm fra filmplanet.
På grunn av speilet er dette ikke mulig, og objektivene bygges slik
at objektivene kan stå lenger fra filmen.
Dette skaper en buende effekt på spesielt korte brennvidder, spesielt merkbart i fisheye objektiver.

Målsøkerkameraer som ikke har speil, trenger ikke retrofokus objektiver.


retusjering
fjerning av flekker og ujevnheter i en fotografisk gjengivelse ved å pensle med passende fargestoff, enten på negativet eller på de kopierte bilder.
Kan også brukes som utsmykking på et fotografi. Se for eksempel på David Lachapelle eller Pierre et Gilles. De maler store deler av bildene med retusj blekk, t.o.m. dekker til områder, samtidig som det fremdeles kalles for re-touche. Også datamanipulering er retusjering, men da med mer moderne verktøy.

ord forklaring: Re – touche, dvs at man »tar på igjen».


Rippe
RIP=Raster image processor. A hardware -software combination that converts a
vector image into a bit-mapped image. All PostScript printers contain a RIP
that converts the PostScript commands into bit-mapped pages that the printer can output.RIP (Raster Image Processor) Software eller hardware som omdanner PostScript-kode til bitmapinformasjon for utkjøring på skrivere eller film-/platesettere.
å kopiere av noen\ta for eksempel en annens ide og kopierer den da sier man ripoff som betyr å kopiere av noen el.


røde øyne
Røde øyne kan man få når man tar bilder av mennesker eller dyr med blitz. Det er blodkarene i øynene som gir denne effekten.
Det finnes flere måter å unngå å få røde øyne:
1) Bruke såkalt ‘anti-rødøye’ funksjon på kameraet. Dette fungerer ved at like før bildet blit tatt fyrer kameraet av enten en serie med småblink, eller et kontinuelig lys mot motivet. Dette får pupillene til å trekke seg sammen slik at ikke så mye av blodkarene er synlige i øynene.

2) Få en vinkel mellom blitz og objektivet. Jo lenger unna blitzlyset kommer fra objektivet, jo mindre røde øyner får man. Det er derfor man får mest røde øyne på kompaktkameraer med innebygget blitz fordi blitz og objektiv er så nære.


Sabbatiers effekt
Den »kanteffekten» som oppstår når du slører et fotografisk materiale under fremkalling med hvitt lys. Også kalt (pseudo)solarisasjon. Kan også brukes til å vende et bilde helt.http://photography.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=…ation.html


Sandwich
En sandwich oppstår når man f.eks, monterer to lysbilder i samme ramme, belyser gjennom to negativer på fotopapiret etc.Kan spises


Scheimpflug prinsippet
Sheimpflug pinsippet (effekten) oppstår motivplan, objetivets perpendikulære akse og filmplanet (Sensorens) akse møtes i et punkt.
Da vil motivplanet fremstå i fokus.
Denne effekten er de meget vanskelig å gjengi digitalt. Det digitale speilreflekskameraet løser dette med tilt and shift objektiver.
for en utfyllende forklaring, og grafisk fremmstilling. Følg linken

http://en.wikipedia.org/wiki/Scheimpflug_principle

Sheimpflug pinsippet (effekten) oppstår når motivplan, objetivets perpendikulærakse og filmplanet (Sensorens) akse møtes i et punkt.
Da vil motivplanet fremstå i fokus.
Denne effekten er det meget vanskelig å gjengi digitalt. I det digitale speilreflekskameraet løses dette med «tilt and shift» objektiver.
For en utfyllende forklaring, og grafisk fremmstilling. Følg linken

http://en.wikipedia.org/wiki/Scheimpflug_principle


SDM
SDM er den betegnelsen Pentax brukes på autofokus-objektiver der fokusmotoren bruker ultralyd-vibrasjoner som drivkraft for autofokusen. Dette gir hurtigere og (nesten) lydløs autofokus.
Canon bruker betegnelsen USM om slike objektiver, Nikon AF-S, og Sigma HSM.


Selektiv fokus
Også kalt manual focus. Dette betyr at man selv velger hva som skal være i fokus gjennom egne innstillinger.Selektiv fokus brukes om et billedmessig uttrykksmiddel, hvor man bevist utnytter liten (gjerne minimal) dybdeskarphet, dels for å isolere bildets hovedelement fra omgivelsene, dels for at omgivelsene (forgrunn og bakgrunn) skal fremstå enten markert uskarpe eller som nesten helt jevne flater, og således bare fremheve hovedelementet og ikke trekke oppmerksomheten vekk fra dette. Dette kan oppnå ved å bruke optikk med godt åpningsforhold (jfr. nedenfor) på største åpning eller nær største åpning.

Det er feil at selektiv fokus har noen sammenheng med om fokuseringen skjer manuelt eller med AF. Manuell fokusering eller fokusering med AF/følgefokus er akkurat like virksomt for å oppnå den effekt som er beskrevet ovenfor.

Skal en høy grad av selektiv fokus oppnås er det nødvendig med godt eller meget godt åpningsforhold (gjerne f/2.8 eller bedre), gjerne også forholdsvis lang brennvidde, eventuelt begge deler. Med skikkelig lang brennvidde (300mm eller mer) kan selv svakere åpningsforhold enn f/2.8 (f.eks. f/4, f/5.6) gi gode muligheter for å oppnå den samme effekten. Selektiv fokus med korte brennvidder (vidvinkler) blir stort sett ikke greit å få til på noe annet enn meget kort hold og meget godt åpningsforhold (f/1.8 eller helst bedre). 01.10.06 CA


Selen-toner
selen toning omvandler det ustabile sølvsaltet som er i emulosionen til en stabil(ere) forbinnelse som tåler bedre lys og andre påvirkninger.


Semiotikk
‘Tegnlære» slik det er definert av filosofen Charles Sanders Pierce. Brukes ofte i bildeanalyse og omfatter begrepene som ikoniske tegn, indeksikalske tegn og symbolske tegn.

For mer utdypende informasjon se: http://www.sdu.dk/hum/users/aagaard/Semiotik&KS.htm


Sensibilisering ( fargefølsomhet)
pankromatisk sensibilitet= følsomt for alle farger i lyset. feks:FP4,TRI-X,HP5

Ortokromatisk sensibilitet= er ikke følsomt for rødt lys.

Usensibilisert film= Kun følsom for blått lys.
(til vitenskapelig bruk)


sensitometri
måling av lysets innvirkning på fotografiske emulsjoner.


Sepia
Sepia er en gyldenbrun farge, lik den fargen gamle sort/hvitt bilder fikk etter behandling i kjemikalier for bedre holdbarhet. Du kan etterligne denne farge digitalt, eller ved å bruke et sepia filter (brunt).


sepiakopiering
lyskopieringsmetode med papir, som sm.m. jern(III)salt (tartrat eller oksalat) og den tilsvarende frie syre også inneholder sølvnitrat. Ved skylling med vann blir de belyste steder brune av utfelt sølv, de ubelyste derimot hvite.


Sfærisk Abberasjon
KuleflatefeilLys som brytes gjennom linsens periferi, får kortere brennvidde enn strålene gjennom sentrum.


Shutter speed
Engelsk for lukkerhastighet.


Sirkulært pola-filter
Det finnes i to ulike typer, lineært og sirkulært polariserte. Moderne kameraer med lysmåling fra filmplanet og/eller autofokus trenger ofte sirkulært polariserte filtre.
Sirkulære polarisasjonsfiltre består i tillegg av enplate (»kvartbølgeplate) som »roter til» (egentlig roterer) lyset slik at det igjen er upolarisert etter at det har sluppet gjennom filteret og det uønskede lyset er fjernet. Dermed er disse filterne dyrere enn lineære polafilter


skylight filter
Mye brukt før for å fjerne blå stikk når filmen ble eksponert i dagslys. Brukes i dag kun for å beskytte selve objektivet for riper og støv.Har oftest en svak rosatone, i motsetning til rene UV-filtre som er klare.


slavetenner
Fotocelle som kortslutter en elektrisk krets når den utsettes for et blink fra en elektronblitz.
Slavetenneren kobles til en annen elektronblitz som dermed tennes samtidig.
Slavetennere brukes der man ikke kan eller ønsker å koble sammen flere blitzer med kabel.

De fleste slavetennere kan ikke overføre informasjon, men nyere systemer fra Minolta, Metz, Nikon og Canon overfører i tillegg et kodet signal via førsteblitzen til andreblitzen som gir informasjon om blitzlysets ønskede varighet.

Minolta Dynax fra xi-serien og oppover har innebygget trådløs TTL blitzkontroll på alle kameraer med innebygget blitz og alle originale elektroniske blitzer. Flere originalblitzer kan avfyres samtidig og med ulik styrkeforhold. Dette systemet fungerer ikke i lysrørsbelysning, fordi lysrør forstyrrer avlesningen av de kodede blitz-signalene.


SLR – kamera
SLR er en forkortelse av den engelske betegnelsen Single Lens Reflex. På norsk blir det kalt speilrefleks.Se ESRSLR – eng. Single Lens Reflex, norsk enøyd speilrefleks. Navnet kommer av konstruksjonen, som består av et speil bak objektivet som »sender» det innkommende lyset til søkeren – om enn ikke direke. Takket være denne ideen kan fotografen se det faktiske bildeutsnittet i søkeren på alle avstander, noe som ikke er mulig med en vanlig gjennomsiktssøker – den typen som er så utbredt på kompaktkameraene.

På grunn av speilets plassering må det vippes unna før eksponeringen, og dette fører til at speilreflekser ikke blir like kompakte og dessuten mer kompliserte og derfor dyrere å produsere enn kompaktkameraene.

Fra speilet reflekteres lyset opp i et speil som har en mattere overflate unntagen typisk en sirkel i sentrum, og som dessuten er påtrykt de øvrige »siktemidler» som sees gjennom søkeren. (F.eks. fokuspunkter, horisontallinjer o.l.) Dette matte speilet kalles mattskiven. Fra denne går lyset gjennom et pentaprisme (femkantet prisme) hvis oppgave er å snu bildet. Bildet er nemlig opp-ned på baksiden av objektivet, og det ville jo vært en ulempe for fotografen om han måtte se sin komposisjon opp-ned i søkeren!

Selv om det finnes toøyde speilreflekser, hvor søkerbildet ikke sees gjennom objektivet men gjennom et annet speilarrangement, så er den enøyde speilrefleksen så overlegen i utbredelse at de ofte omtales bare som speilreflekskamera.


Småbildeformat
Småbildeformat brukes av og til som betegnelse på 135 film (24x36mm negativstørrelse), jf. mellomformat og storformat.


Snapshot
Lite gjennomtenkt bilde. Dvs: ikke planlagt komposisjon el.


Snoot?
Ekstrautstyr til en studioblitz. Monteres på reflektoren, slik at lyset samles til en konsentrert stråle.


Soft Box
Mitt ordMitt ord


Softing
Det klassiske er å bruka eit UV-filter påsmurt vaselin for å gje mjuke, drøymeaktige bilete.
Eller fotografering gjennom nylonstrømpe etc.
Det finst også mange filter berekna til dette bruk.


Solarisering
Brukes som oftest om en mørkeromsteknikk hvor man mot slutten av fremkallingen eksponerer hele papiret/filmen med lys. Man vil da få en delvis reversering av de lyserer tonene i bildet mens skyggepartiene stort sett blir uberørt. Man Ray er en av de fremste eksponentene av denne teknikken, som egentlig heter Sabatiers effect.
Virkelig solarisering er når man eksponerer en film eller papir for så mye lys (på bildetagnings stadiet) at tonene reverseres. F.eks ved å ta et bilde direkte mot solen kunne man få et relativt normalt eksponert bilde, med en svart sol. Med moderne film er det mer eller mindre umulig og skape denne effekten.


Solblender
solblender brukes og holde unna strølys og reversert kon man ofte bruke dem til beskyttelse


sonesystem
Et system for å vise toneomfanget i svart/hvitt bilder. Oppfunnet av Ansel Adams som går i 11 Soner fra 0 til X hvor 0 er helt svart og X er helt hvitt.
Utgangspunktet er middelsgrått (sone V). Ved normal fremkalling vil dette bli plassert i sone V. Ved å overfremkalle eller underfremkalle (filmen) kan denne sonen flyttes (Og de andre sonene tilsvarende)
Gjelder også fargeSonesystemet er eit vitskapleg system for å gje full kontroll over lysmåling, eksponering og filmframkalling. Systemet vart utvikla av Ansel Adams som eit instrument til å oversetja og overføra hans subjektive oppleving av eit motiv til det ferdige fotografiet. Det tok opprinnleg utgangspunkt i 10 ulike sonar, men er no utvida til 11. Sonene vert gitt ei subjektiv beskriving: Sone 0 vert definert som absolutt svart, utan teikning eller struktur, sone 2 som det mørkaste partiet som har teikning og struktur, osv. heilt opp til sone 10 som vert definert som absolutt heilt kvitt, utan teikning eller struktur. Sone 5 vert definert som mellomgrått, eller det som tilsvarar 18% refleksjon. Avstanden mellom kvar sone tilsvarer 1 EV-steg (d.v.s. eitt blendarsteg). Dei fleste lysmålarar fungerer slik at dei plasserer det dei måler i sone 5. Om ein reknar ut ein gjennomsnittleg soneverdi for mange motiv, vil ein fort finna ut at dette gjennomsnittet hamnar omkring sone 5.
Ved å måla ulike deler av motivet (helst med ein 1 grader spotmålar) kan ein fastsetja eksponeringa ut frå kva sonar ein vil at dei mørkaste og lysaste partia skal hamna i. Om motivet f.eks. inneheld 5 ulike sonar, er det ingen ting i vegen for å plassera det mørkaste partiet i sone 5 og det lysaste i sone 9. Då får ein eit bilde som berre inneheld mellomtonar og høglys. Dette kan ein gjera ved å overeksponera filmen med 2 EV-steg, d.v.s. at ein plasserer mellomtonen i motivet i sone 7 i staden for sone 5. Om ein i staden vil plassera det mørkaste partiet i sone 1 og det lysaste i sone 5 (f.eks. skapa ein kunstig nattstemning), kan ein gjera det ved å undereksponera 2 EV-steg.
I mange tilfelle vil kontrastomfanget av motivet stemma overens med kontrastomfanget til filmen (svart/kvit-film klarar ca. 7 blendarsteg), slik at alle delane av motivet, frå det mørkaste til det lysaste, kan fangast opp av filmen. For svart/kvit-film vil det seia at ein kan få med f.o.m. sone 3 t.o.m. sone 10 eller f.o.m. sone 0 t.o.m. sone 7. Men ofte vil kontrastomfanget i motivet vera for stort til at vi får teikning i både dei lysaste og dei mørkaste partia av motivet. Eller det kan henda at kontrastomfanget i motivet er større enn 7 EV-steg. Lat oss seia vi har eit motiv der vi ønskjer å plassera det lysaste partiet i sone 7 (d.v.s. vi ønskjer å ha god teikning i høglysa), og vi vil ha det mørkaste partiet i sone 2 (d.v.s. med litt teikning i skyggepartia). Når vi måler motivet, finn vi imidlertid ut at det har eit kontrastomfang på 7 EV-steg slik at vi har valget mellom å plassera skyggepartia i sone 2 med det resultat at høglysa hamnar i sone 9 og vert utbrende, eller vi kan plassera høglysa i sone 7 med det resultat at skyggepartia hamnar i sone 0 og vert kølsvarte og utan teikning. Kva gjer vi då? Jo, vi plasserer skyggepartia i sone 3 og eksponerer filen etter denne målinga (d.v.s. vi overeksponerer filmen). Då hamnar høglysa altså i sone 10. Men dette kan vi gjera noko med under filframkallinga. Ved å redusera framkallingstida på filmen tilstrekkeleg, vert høglysa flytta frå sone 10 til sone 7. Heldigvis vert ikkje skyggepartia flytta like mykje som høglysa – berre frå sone 3 til 2 der vi også ville ha dei.
Denne typen framkalling vert kalla N-3 framkalling, d.v.s. normal minus 3 sonar. N-1 framkalling betyr at vi flyttar høglysa ned 1 sone, N-2 2 soner, osv.


Speilreflekskamera
ofte forkortet: SLR- kamera. (info: se SLR- kamera)


Speiltele
Objektiver med ekstrem lang brennvidde (fra 500mm til 1000mm) er så tunge,
at de krever et meget solid stativ. Et godt alternativ er den langt lettere
speiltele-konstruksjonen (kjent fra teleskoper) hvor lyset speiles gjennom systemet to ganger.
Slik forkortes byggelengden til halvparten av det normale, og bruken av tynne
speil reduserer vekten betydelig. Negativt er riktignok at ved bruk av speiltele
sees de uskarpe feltene som små sirkler, noe som kan virke distraherende.Det er berre høglys ute av fokus (særleg refleksar frå sollys) som skapar problem ved bruk av speiltelar. Dei har ein bokeh som ser ut som ein smultring (p.g.a. sekundærspegelen), og det er meir forstyrrande enn ein bokeh frå eit vanleg objektiv.
Ein annan ulempe ved spegeltelar er at ein ikkje kan regulera blendaropningen (p.g.a. spegelkonstruksjonen). Dette fører til at ein lyt bruka gråfilter for å redusera lysmengda. Det er m.a.o. ingen måte å regulera dybdeskarpheten på.


Split-grade printing
En svart/hvitt kopieringsmetode der en bruker minimum to filtre i basis eksponeringen.

Gjøres enklest med farveforstørrer ettersom det er enklere å skifte mellom filterne.

Mål: mer kontroll over eksponeringen og toneomfanget.


Spotbeam
Dette er et superhitech våpen som blir brukt i Star Wars. Det er en laser stråle som smelter alt og enhver. Den er grønn og er livsfarlig ( egentlig er den rød, men den ser grønn ut. )
finnes kun i USA, i det superhemmelige laboritoriet i Wisconsin. Den bli beskyttet av den trehodede hunden fra Harry potter og elektromagnetisk pulserende frekvensagregatorschaser som sprenger alt varmt den kommer borti.
du kan også kjøpe den på internett. qxl f.eks eller nærmeste seven elleven!


stativ
Stativet er en innretning som brukes til å holde kameraet helt i ro når bildet taes. Dette vil oftest gjøre bildene noe skarpere.
Ideelt der man fotograferer med lange lukkertider eller med selvutløser. Mens den positive effekten på bildene gjerne er proporsjonal med stativets størrelse og vekt, er bruksfrekvensen gjerne omvendt proporsjonal med de samme egenskapene.


stilleben
Kunstnerisk avbildning av livløse objekterSkal inneholde spor av menneske.


STM
STM stands for Stepper Motor and is a applied to a new range of Canon lenses which feature a new design of focus motors which, along with a new iris mechanism are designed to eliminate (auditory) noise during video recording.

Canon haven’t revealed any information about how the new design works but it’s probably the same type of motor used in mirrorless camera lenses. It’s a more precise version of a regular DC motor but still has the same direct connection to the lens focus group, which means manual focus has to be implemented using a focus-by-wire arrangement whereby moving the focus ring by hand sends a signal to the motor to move the focus group.

In comparison an ultrasonic motor (like Canon’s USM) consists of a pair of concentric rings which vibrate at high frequency to rotate back and forth, an arrangement which permits the user to move the focus ring to directly move the lens element, achieving full time manual focus without damaging the motor.

Stepper motors are better at producing smooth, precise incremental movements, such as those required by contrast detect AF, and AF during video. Ultrasonic motors are better at jumping to the right focus point as part of a phase detection system.


stock
Bilde database eller bildebyrå


stoppbad
Sur løsning f.eks. av eddiksyre som du putter filmen i etter at den har vært i fremkaller. Dette stopper fremkallingsprosessen, og sikrer at du unngår skjolding
Bilder som flyttes direkte fra fremkaller tar med seg litt fremkaller i fixebadet. Når disse to væskene blandes dannes amoniakkgass, en irriterende gass. Bruk av stoppbad forhindrer at dette skjer.


storformat
Brukes vanligvis om filmformater som er større enn 120-formatet (mellomformat) S.-formatet er vanligvis planfilm, dvs ikke på rull, og må derfor oppbevares i kassetter som skiftes mellom hvert bilde. De mest typiske storformatene er 4×5», 5×7» og 8×10».


Storkeperspektiv
Bilde tatt fra høy vinkel, men ikke fugleperspektiv.
Kan ofte bli tatt fra en høy person eller tripod.
Forveksles ofte med dueperspektiv.


sulfidtonere
Bruntoner, eller sepia.


Super-8
Super 8 er vel en 8mm film med lydspor. Tror den bare har hull til fremtrekk på ene siden, altså den siden lydsporet IKKE ligger.Kodak produserer fortsatt et knippe super-8 filmer. Felles for samtlige er at de er uten lydspor (silent).


Synlig spektrum.
Dette er den delen av det elektromagnetiske spektrum som er synlig for det menneskelige øye. Det er hva vi oppfatter som lys.


technicolor
TV-apparat fra 70-tallet


Teleconverter
En teleconverter er et »objektiv» som man putter mellom kamerahuset og et (tele)objektiv for å oppnå større brennvidde. Styrken på teleconverterene betegnes gjerne med 1.4x, 1.6x, 2x som betyr at man oppnår f.eks 2 ganger brennvidden på (tele)objektivet dersom man bruker denne teleconverteren. Har man et objektiv med brennvidde 180mm vil man med en 2x teleconverter få en brennvidde på 360mm.
Husk at samtidig som brennvidden øker, minskes også blenderåpningen tilsvarende. Det betyr at hvis 180mm’eren har en minste blenderåpning på f/2.8 vil den med en 2x teleconverter ha minste blenderåpning f/5.6Forkortelse: TC


Teleoptikk
Teleobjektivet er en spesiell optisk konstruksjon, som inkluderer en spredelinse.
Slik blir byggelengden kortere enn et objektiv av tradisjonell opbygning med samme brennvidde.En folkelig tolkning av »teleobjektiv» er alle objektiver (for småbilde» som har en brennvide på mer enn ca 100mm, uansett fysiske mål på objektivet.


TFP
Verken modell eller fotograf betaler, men isteden kan bruke bildene som referanse eller i portfolie.


Thumbnail
En thumbnail er en liten gjengivelse av et bilde som brukes for å få raskt overblikk over mange bilder. Thumbnails er gjerne veldig små slik at de blir lastet opp raskt.så lite som en tommel-neggel nesten


TIFF
TIF/TIFF – (Tagged Image File Format)

TIFF filformatet et i utgangspunktet et ukomprimert filformat. Eks. Et 2240 X 1680px bilde på 1,8MB i JPG format blir ca. 11MB i TIFF. Men det finnes forskjellige formater av TIFF; ren sort/hvit, gråtone, full farge (24bit) og palettfarger (4- og 8bit). Som regel er det vanlig å gjøre om bilder til JPG eller GIF slik at bildet blir lettere i kb. Men det finnes også komprimeringer for TIFF. LZW, Pack-Bits og CCITT1D (de to sistnevnte er kun for sort/hvit bilder). LZW kan brukes på alle formater.
TIFF har også to forskjellige kategorier med hensyn til platform; TIFF II (PC/Intel) og TIFF MM (Mac/Motorola).
Generelt kan man si at innen digital bildebehandling er TIFF det et dias/filmnegativ er for tradisjonell fotografering. De fleste (alle?) digitalapparater leverer bilder i JPG. Det er griet nokk for de som ikke ønsker å endre for mye på bildene. Skal man bruke for eksempel Photoshop ell. Som mørkerom, er TIFF det beste alternativet for digitalfotografen. TIFF gir ca. Et 10 ganger mer informativt bilde enn JPG. Problemet er at på et standard CFII 64MB kort er det plass til ca 30 JPG bilder eller kun 4/5 TIFF bilder. På en microdrive (1GB) er det plass til ca 500 JPG bilder eller ca 80 TIFF bilder.

TIFF formater og komprimeringsalternativer

Bit-map
* ukomprimert (råbilde)
* CCITT1D komprimert
* Pack-Bits komprimert
* LZW komprimert

Gråtone
* 4bit ukomprimert
* 8bit ukomprimert
* 4bit LZW komprimert
* 8bit LZW komprimert

Palett farger
* 4bit ukomprimert
* 8bit ukomprimert
* 4bit LZW komprimert
* 8bit LZW komprimert

RGB farger
* 16bit ukomprimert
* 24bit ukomprimert
* 24bit LZW komprimert

CMYK farger
* CMYK ukomprimert
* CMYK LZW komprimert

TIFF tillegg
* Planar TIFF
* Tiled TIFF
* Alpha channel TIFF
* YCC TIFF
* CIELAB TIFF

Resurser om TIFF:
TIFF 6.0 Specification (Adobe) – http://partners.adobe.com/asn/developer/PDFS/TN/TIFF6.pdf
The Unofficial TIFF Home Page – http://home.earthlink.net/~ritter/tiff/


TLR
Forkortelse for Twin Lens Reflex. Kameraer av denne type har to linser. En som fester bildet på film, og en egen linse (med speilsystem og det hele) til søkeren. Mest kjente kameraer av denne typen er Rollei sine Rolleiflex mellomformat kameraer, produsert siden 1930 tallet.


Torso
(it. toso-stengel, stamme)Oppr. betegnelsen for skulpturer uten armer og bein, også ofte uten hode.Torso, kommer av det latinske ordet »thyrus» som betyr stamme. Torso består strengt tatt av kropp uten lemmer og hode, med utgangspunkt i kroppens senter.


Tripod
Fra engelsk. Betyr stativ med 3 ben.


ttl
TTL- betyr ‘Through The Lens’.


tungsten
Ordet tungsten kommer fra Svensk og betyr ganske enkelt »tung sten». Det kjemiske symbolet er W – Wofram. Tungsten ble først isolert som metall av to Spanske kjemikere, Elhujar brødrene i 1783. Tungsten er et grå-hvitt blinkende metall, som er hardt ved romtempratur. Tungsten har det høyeste smeltepunktet av alle kjente metaller: 1650 grader Celcius.

Matallet tungsten brukes i glødelamper (lyspærer). Fargetemperaturen (se eget oppslag) fra lyspærer er ca. 3500 grader kelvin, mens fargetemperaturen fra dagslys er 5500 grader kelvin. Standard filmer er korrigert etter dagslys, og får riktig fargegjengivelse eksponert med med dagslys som lyskilde. For å få riktig fargegjengivelse på fotografier tatt i innelys (tungsten belysning) trenger vi film kalibrert for dette lyset. Disse filmene kalles tungsten filmer.

Wolfram har smeltepunkt 3387 grader, ikke 1600Tungsten er det engelske ordet for grunnstoffet wolfram


Undereksponering
Filmen blir eksponert for lite, enten ved for liten blender, eller for kort lukkertid, eller begge deler.


undo
gjør om, snu, tilbake, CTRL-Z


URL
URL = webadresse, f.eks www.vg.noURL (Uniform Resource Locator) er en standard for å lokalisere ressurser på World Wide Web.
URL er basert på forskjellige protokoller som »http://», »ftp://», »news:», »mailto:», »telnet://» og »file://»

Eksempel: http://www.vg.no/reise/

URI (Uniform Resource Identifier) brukes for å lokalisere et bestemt dokument

Eksempel: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=101700


USB
Universal Serial Bus, en anslutningsstandard för tex skanner, digitalkamera, skrivare mm, till dator.USB = koblingstype som brukes mellom en enhet og en pc.
Sørger for at man ved windows 2000 / windows XP enkelt kan koble til alt fra printere, digitalkameraer, scannere, harddisker, cd/dvd-brennere osv. Enhetene vil da (som regel) virke umiddelbart etter at det koblet til uten videre innstallasjon. (gjelder kun for win2000/XP.


USM
USM står for UltraSonisk Motor og brukes i b.l.a Canon linser. Motoren bruker ultralyd-vibrasjoner som drivkraft for autofokusen.Gir hurtigere og (nesten) lydløs autofokus.Nikon Bruker betegnelsen AF-S om slike objektiver, Sigma HSM og Pentax SDM.USM er den betegnelsen Canon brukes på autofokus-objektiver der fokusmotoren bruker ultralyd-vibrasjoner som drivkraft for autofokusen. Dette gir hurtigere og (nesten) lydløs autofokus.
Nikon bruker betegnelsen AF-S om slike objektiver, Sigma HSM og Pentax SDM.


USM-filter i PS
PS = Biledbehandligsprogrammet Adobe Photoshop.

USM = Du går med musa til verktøylinjen i programmet og klikker på Filter -> Sharpen -> Unsharp Mask og foretar innstillinger på bildet der.Og hvis du skal prøve dette for første gang er følgende verdier fint å begynne med:
Med et 8Mp bilde er følgende instillingene som regel bra: 200% ; 1,0 ; 5
Ved en 5Mp bilde kan du starte med: 150% ; 0,6 ; 5
Etter hvert når du føler for det kan du endre på disse verdier etter smak og behov.
Skal du forminske bildet (f.eks. når du skal legge den ut på fotogaleriet) bruker du USM først etter at du har gjort bildet mindre.


Utbrent
Utbrendt= overeksponeringUtbrent: Overeksponert område, som man ikke kan hente ut informasjon i fra. Fremstår som hvitt og kan i svært få tilfeller resultere i tekstur ved å dempe belysningen på området. Å uttale at kjernen i lykter og lys fremstår som utbrent i eksponeringer blir i de fleste tilfeller uriktig – Så fremt motivet ikke er feks en glødetråd i en lyspære . Derimot blir det mer korrekt å oppfatte områder som utbrent når denne lyskilden »brenner ut» et større område utenfor sine »rammer».


utsnitt
Den delen av den totatale senen du velger å ta med på selve bildet. (blir også brukt om den delen du sitter igjen med når det ferdige bildet blir beskjært)


uv filter
Fjerner UltraViolett stråling. Siden filmen som regel er litt mer følsom for ultraviolett stråling enn øyet kan dette gi litt feil fargebalanse, særlig på fjellet.

Siden filteret ellers ikke har noen synlig effekt brukes det ofte som beskyttelse på objektivet. Man må imidlertid huske på at filteret da bør ha tilstrekkelig god kvalitet til at det ikke forringer objektivets øvrige egenskaper.


UV fotografering
Undervannsfotografering.


Varmtonefilter
Varmtone filter er omtrent det samme som infrarødt.. det oppfatter varme, og lager bilde utav det gjennom et filter. Anbefales spesielt til dem som ikke kan lukte..Er dette sikkert!?!Er dette sikkert!?!


vederkvegende
Bildet kommer som en varm bris og slukker alle sorger; et behagelig bilde. Løser langt de fleste av hverdagens konflikter. Anbefales mot mye, f.eks. flass og nærsynthet.


vertikalgrep
Festes til undersiden av kameraer for å kunne ta vertikale bilder uten å forandre armposisjonering fra man tar det horisontale bildet. Kalles også batterigrep, siden man kan sette inn ett ekstra batteri, eller bytte ut batterikilden til AA batterier. Kameraer av den øverste klassen kommer med innbygget vertikalgrep.

Vertikalgrep får også kameraet til å se mye større og tøffere ut enn uten. Spesielt er det tilfellet på Canons 350D kamera.


Vidvinkel
En kort brenvidde har stor billedvinkel. De fleste konstruksjoner er
»omvendte», så baklinsen ikke kommer i kollisjon med speilsystemet.


Vignettering
Skygge i utkanten av bildet. Kan oppstå ved bruk av solblender beregnet på lengre brennvidder, eller ved bruk av for mange filter utenpå hverandre, særlig på vidvinkelobjektiver.Forveksles ofte med lysavfall, som ikke er det samme. Vignettering skyldes fysiske hindringer i lysbanen, mens lysavfall er en konsekvens av blant annet variasjon i lysets innfallsvinkel på film eller sensor.Vignettering kan også oppstå dersom man benytter et objektiv som er konstruert tii et kamera med mindre sensor/ filmflate.


White balance
hvitbalanse er balanseringen av Kelvin temperatur som når emulsjonen. den kan allerede ligge i filmen selv gjennom dagslys/tungsten filmtype. Ellers kan den forandres i kamera gjennom filtere (se Wratten filtere nummer 82 og 85). Den siste løsningen på å forandre fargetemperaturen er å forandre lyskildens temperatur, gjennom filter bruk. Her kan man filtre ned lyskilder som lamper, practicals(lys som allerede er på location)vinduer og dører. Tiffen produserer slike gels(filtre)…. I nye digitale kameraer kan man stille hvit-balansen manuelt før man tar bildet, eller ta bilde i RAW format og justere dette i etterkant på PCen.


winder
Ekstrautstyr til kamerahus. Monteres vanligvis under k. og trekker automatisk fram filmen ved fotografering.


XPan
Navn på rangefinder kamera produsert av svenske Hasselblad.Det er Fuji som produserer kameraet.


Zoomobjektiv
Et objektiv som har variabel brennvidde.Objektiv med variabel brennvidde mellom to gitte grenser. F.eks. 28-80mm, 35-70mm, 35-350mm. Objektiv med variabel brennvidde mellom to gitte grenser. F.eks. 28-80mm, 35-70mm, 35-350mm.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.