Husk byline ved bruk i sosiale medier
Hvis ikke annet er avtalt, skal alle foto som publiseres på Facebook/Instagram e.l. tagges med fotografens navn, og inneholde Are Simensen Photography under beskrivelsen av bilde.

Vår integritet – din trygghet
Fotografen kan bruke fotografiene i sin markedsføring, men gjør dette i samråd med deg, og på en måte som ikke svekker din integritet.